Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: EU har leveret på den cirkulære handlingsplan

05. marts 2019
EU har leveret på den cirkulære handlingsplan
Europa-Kommissionen har netop præsenteret sin anden evalueringsrapport om EU’s indsats for implementering af cirkulær økonomi.

Efter tre års benhårdt arbejde, kan Kommissionen nu sætte flueben ud fra alle de 54 aktiviteter, der blev annonceret i forbindelse med den oprindelige handlingsplan fra december 2015. Indsatsen har ifølge evalueringsrapporten været med til, og vil fortsætte med, at booste EU’s konkurrenceevne, modernisere økonomien og industrien til at skabe jobs, beskytte miljøet samt skabe bæredygtig vækst.

I forbindelse med lanceringen understregede Europa-Kommissionens førstenæstformand, Frans Timmermans Unionens centrale globale rolle inden for cirkulær økonomi: "Circular economy is key to putting our economy onto a sustainable path and delivering on the global Sustainable Development Goals. This report shows that Europe is leading the way as a trail blazer for the rest of the world. At the same time more remains to be done to ensure that we increase our prosperity within the limits of our planet and close the loop so that there is no waste of our precious resources."

Kommissionen har bl.a. leveret i forhold til at have opdateret den eksisterende affaldslovgivning i form af de nye affaldsdirektiver, at igangsætte en række innovations- og investeringsinitiativer, cirkulære design- og produktionsprocesser samt øget engagement fra både forbrugere og erhvervsliv, hvilket har bragt EU i en global førerposition i forhold til cirkulær økonomi. Nu skal Unionen og dens medlemsstater i gang med bl.a. at implementere den nye lovgivning og udvikle effektive markeder for sekundære råmaterialer. Kommissionen mangler stadig at afslutte en række allerede igangsatte punkter under handlingsplanen, herunder bl.a.:

  • Regler for beregning og rapportering af husholdnings- og husholdningslignende affald fra erhverv (MSW) under de nye affaldsdirektiver, som forventes præsenteret med udgangen af denne måned. 
  • En metode til at måle madspild og madaffald. Metoden skulle egentlig være præsenteret med udgangen af marts i år, men forventes at være forsinket idet en offentlig høring, der skal ligge forud for beslutningen, endnu ikke har været præsenteret
  • Et arbejdsdokument for Kommissionen vedrørende ”En europæisk produktpolitik som et led i overgangen til den cirkulære økonomi”, der er baseret på den bagvedliggende strategi samt den offentlige høring, som lukkede i udgangen af januar. Arbejdsdokumentet forventes præsenteret inden for den kommende måned.
  • Resultaterne fra en offentlig konsultation vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningerne samt en handlingsplan for det videre arbejde.
  • En ikke-bindende guideline for separat indsamling og sortering med særligt fokus på plast, bioaffald og tekstiler. Guidelinen forventes færdiggjort med udgangen af 2019.
  • Kommende studier, der vil fokusere på udviklingen af kvalitetsstandarder for bæredygtige kemikalier og for sekundære råvarer. De endelige standarder forventes at blive præsenteret ved udgangen af 2020.
  • Muligheden for at sætte særlige mål for forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse for hhv. bygge- og anlægsaffald samt dets materialespecifikke fraktioner, tekstilaffald, erhvervsaffald, ikke-farligt industriaffald og andre fraktioner. Ligeledes vil man undersøge muligheden for at sætte mål for direkte genbrug af municipal waste. Begge dele forventes præsenteret med udgangen af 2024.

I tillæg forventer man at igangsætte yderligere initiativer inden for bl.a. kemikalier, et kemi-frit miljø, mærkningsordninger, grøn innovation, kritiske råmaterialer og gødning. 

Læs mere
Du kan finde selve implementeringsrapporten “Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan” her samt Kommissionens pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen her.

Du kan også læse om kommissionens første implementeringsrapport fra begyndelsen af 2017 her.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.