Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan gør vi de europæiske produkter mere cirkulære?

07. december 2018
Hvordan gør vi de europæiske produkter mere cirkulære?
Dette spørgsmål stiller Europa-Kommissionen til offentligheden ved hjælp af en ny høring om "En europæisk produktpolitik som et led i overgangen til den cirkulære økonomi". Frist for tilbagemeldinger er den 24. januar 2019.

Som et initiativ under den europæiske køreplan for cirkulær økonomi præsenterede Europa-Kommissionen i foråret en køreplan for en europæisk produktpolitik under den cirkulære økonomi. Et af initiativerne i denne køreplan er, at Europa-Kommissionen skal afdække, i hvor høj grad EU’s nuværende ramme for produktpolitik bidrager til den cirkulære økonomi samt, hvilke potentialer der findes for at øge dette bidrag. Kommissionen har derfor nu åbnet op for en 8-ugers offentlig høring, hvor alle aktører i Unionen kan høres.

Høringen er delt op i to dele, hvoraf den første tager fat på, hvordan de nuværende politikker betragtes samt, hvad man kan gøre for at forbedre dem. Mere specifikt ønsker Kommissionen at undersøge Unionens nuværende politikker og instrumenter, der vedrører produkter, hver for sig, men også deres måder at interagere med hinanden på. EU's politikker har på mange forskellige måder betydning for produkter på EU-markedet, og der er da også tale om en lang række politikområder, der er relevante for denne høring, herunder bl.a. EU’s politikker inden for eco-design, plast, affald, grænsefladerne mellem kemi, produkter og affald, REACH, RoHS, miljømærker, offentlige indkøb og forbrugerområdet.

Ifølge den føromtalte køreplan er mange produkter ikke designet og produceret med cirkularitet for øje, idet de ikke med lethed kan repareres, opgraderes eller genfremstilles. Den anden del af høringen fokuserer derfor på offentlighedens syn på, og tillid til, de nuværende regler for, og informationsniveauet om, produkter. I denne forbindelse ønsker Kommissionen bl.a. at få svar på, hvordan man på en effektiv måde kan sikre sig, at produkter bliver mere bæredygtige samt, hvilke informationer, der er vigtige for forbrugere, i forhold til at kunne træffe de rette produktvalg.

Hvor er de lavthængende frugter?
Det nye initiativ skal først og fremmest, med udgangspunkt i de forskellige eksisterende politiske instrumenter, skabe en politisk indsats for mere cirkulære produkter. Initiativet vil derfor især bygge på erfaringer fra relevante nylige eller igangværende initiativer, herunder dem, der er nævnt ovenfor. Men målet er samtidig også at identificere og analysere produktgrupper med et højt cirkulært potentiale, der for øjeblikket ikke eller kun delvis er omfattet af EU's politiske redskaber, hvorefter man ønsker at beskrive handlinger og muligheder for at realisere netop disse uudnyttede potentialer.

Produktpolitik vedrører os alle
Både borgere, virksomheder og andre aktører er hver dag berørt af produkter og påvirkes dermed også af disse politikker. Borgerne køber, bruger og bortskaffer produkter i deres rolle som forbrugere, mens erhvervslivet og industrien er involveret i alle faser af produkternes levetidscyklus, herunder design, fremstilling, import/eksport, indkøb, forbrug og genanvendelse/affaldshåndtering ved afslutningen af produkternes levetid. Kommissionen ønsker derfor input fra alle led i værdikæden. Når høringen er afsluttet, vil man udarbejde en sammenfattende rapport, som opsummerer høringssvarene og som præsenterer et svar på, hvordan resultaterne tages i betragtning i det videre arbejde. 

 

Fristen for den offentlige høring er den 24. januar 2019. Du kan læse mere og deltage her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.