Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring omkring samspillet mellem de europæiske kemikalie-, produkt- og affaldslovgivninger

15. august 2018
Høring omkring samspillet mellem de europæiske kemikalie-, produkt- og affaldslovgivninger
Der er nu åbent for en offentlig EU-høring vedrørende samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen. Frist for bidrag er den 29. oktober.

Den Europæiske Kommission indsamler nu kommentarer til den meddelelse omkring samspillet mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivningen, som de præsenterede i januar måned i år. Udspillet blev oprindeligt udformet i samarbejde mellem eksperter fra de tre føromtalte lovgivningsmæssige områder for tilsammen at komme nærmere en fælles tilgang til lovgivningen. Formålet med meddelelsen var to-delt: 

  1. at fremme genanvendelsen samt øge brugen af sekundære råvarer ved at begrænse unødige hindringer samt at facilitere den grænseoverskridende handel med sekundære råvarer, således at de let kan handles i EU
  2. at substituere ”problematiske stoffer” og, hvor det er muligt, reducere mængderne samt øge sporbarheden af disse.

Alle interesserede parter, herunder privatpersoner, virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder osv., er nu velkomne til at deltage i den offentlige høring, som har til formål at vurdere interessenternes reaktion på de forskellige muligheder og spørgsmål, som beskrives i føromtalte meddelelse, med henblik på at udforme kommende lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer på området.

Med den nye meddelelse ønskede Kommissionen ikke at fastlægge en position for området, men snarere igangsætte en dialog, der skal bringe medlemsstaterne videre inden for området. Kommissionen anser derfor også denne høring som et vigtigt input til den fremtidige dialog, som skal skabe grobund for, at markedet for sekundære råvarer kan blomstre i EU.

Du kan læse mere om, og deltage i, høringen her. Frist for deltagelse er den 29. oktober.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.