Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Om deponering af affald

Danske godkendte deponeringsanlæg inddeles i anlægsklasser, og der skelnes her mellem kystnære og ikke kystnære deponeringsanlæg. De enkelte anlæg kan derudover etablere enheder til modtagelse af affald klassificeret i følgende kategorier:

  • Inert affald
  • Mineralsk affald
  • Blandet affald
  • Farligt affald

På de enkelte deponeringsanlægs positivlister fremgår det hvilke typer af affald som et specifikt anlæg er godkendt til at modtage. Det fremgår oftest af deponeringsanlæggenes hjemmesider, hvilke affaldstyper de er godkendte til at modtage.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.