Godkendte deponeringsanlæg og deponeringskapaciteten i DK

Deponeringskapaciteten i Danmark opgøres årligt i forbindelse med benchmarking af affaldssektoren. Ligeledes findes her en oversigt over godkendte anlæg i Danmark samt en opgørelse over mængder af affald modtaget til deponering fordelt på kategorierne, farligt affald, mineralsk og inert affald, blandet affald, forurenet jord og rent jord.

Rapporten med 2013 data kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.