Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Landfill mining

Opgravning og behandling af deponeret affald kaldes også landfill mining. Der er flere grunde til, at landfill mining i disse år er i fokus både i udlandet og i Danmark, herunder:

  • De senere års fokus på bedre udnyttelse af ressourceværdier i affald har medført, at opmærksomheden også er rettet mod de værdier, der måtte gemme sig i affald, som gennem årerne er deponeret
  • Usikkerhed omkring hvor langt ud i fremtiden efterbehandling skal fortsætte. Såfremt efterbehandlingen ikke kan høre op på det forventede tidspunkt, kan det føre til, at ejerne skal rejse betydelige pengebeløb for at kunne fortsætte efterbehandlingen
  • Behovet for deponeringskapacitet – både frigørelse af gamle enheder og forlængelse af levetid på igangværende enheder
  • Frigørelse af attraktive grunde, som vil kunne udlægges til andre formål

Danske projekter om landfill mining: 
Der er i Danmark i nyere tid gennemført projekter med landfill mining af blandet affald og shredderaffald. Find projekterne her

En af de store udfordringer i Danmark ved landfill mining er hele spørgsmålet omkring afgifter – både i forhold til tilbagebetaling af afgifter og afgifter ved gendeponering af en eventuel restfraktion.

Foreløbige undersøgelser viser, at det ikke er genvindingen af ressourceværdier, som er det bærende økonomiske incitament til at gennemføre et landfill mining projekt. Det vil derimod ofte være behovet for deponeringskapacitet, ønsket om at anvende området til andet formål eller at undgå økonomisk usikkerhed omkring efterbehandling. 

Landfill mining i Europa:
På europæisk plan er der etableret et konsortium under titlen Remining Europe. Se en introduktionsvideo her

Find konsortiets hjemmeside her, som bl.a. indeholder en oversigt over Internationale landfill miningprojekter – se oversigten her

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.