Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Plast: problemer og muligheder i en cirkulær økonomi - optakt til årskonferencen #3

09. september 2019
Plast: problemer og muligheder i en cirkulær økonomi - optakt til årskonferencen #3
Hvordan booster vi den cirkulære økonomi i affaldssektoren? Det har vi spurgt den forestående årskonferences fire inspirationsoplægsholdere om og samtidig bedt dem om at løfte sløret en smule for, hvad de vil tage med i deres oplæg. Chefkonsulent, Anne Dorthe Fethers sætter fokus på problemer og muligheder for plast i en cirkulær økonomi.

”Vi skal genanvende langt mere plast end vi gør i dag, er budskabet fra EU, og Danmark følger trop. Ifølge EU skal mindst 50 % af alt plastaffald genanvendes i 2030, og her tales der om reel genanvendelse. Det er et ambitiøst mål, som stiller store krav til alle led af værdikæden lige fra produktion af emballage, over sortering til oparbejdning og genanvendelse af plast. I dag findes der store mængder af blandet plast særligt i husholdningsaffaldet, der er svært at få udsorteret og genanvendt og meget af denne plast bliver i stedet udnyttet til energi. Det er en udfordrende opgave at få genanvendelsen i vejret, men opgaven rummer samtidig store miljø- og erhvervsmæssige muligheder, som Danmark ikke bør gå glip af.

De seneste tre år er der gennemført det største udbud nogensinde herhjemme af plast fra husholdninger og genbrugsstationer med henblik på at få en bedre sortering og en højere genanvendelse af plast end hidtil i Danmark. Udbuddet har skabt en del bevågenhed både herhjemme og i udlandet, og der er meget vi kan lære fra processen i arbejdet med at få plast ind i den cirkulære økonomi fremover.

I mit indlæg på DAKOFA’s årskonference vil jeg trække på den indsigt og de erfaringer plastudbuddet har givet, og beskrive de udfordringer, der er med sortering og genanvendelse af plast. Samtidig vil jeg give bud på, hvilke tiltag der skal til, hvis Danmark skal blive et af de førende lande inden for genanvendelse af plast i en cirkulær økonomi.”

Anne Dorthe Fethers er chefkonsulent i CLEAN og har de seneste tre år ledet det største udbud af plast fra husholdninger og genbrugsstationer herhjemme på vegne af 38 af landets kommuner. I den forbindelse har hun fået et bredt kendskab til plastindustrien både herhjemme og i udlandet, samt til de udfordringer og muligheder, der er ved genanvendelse af plast.

Du kan læse indspark fra Uffe Sønderhousen, NIRAS, om reparation og genbrug her,
indspark fra Lene Lange, LLa-Bioeconomy, Research & Advisor, om bioaffald her
og indspark fra Maya Færch, Lendager, om bygge- og anlægsaffald her

Du kan læse mere om DAKOFAs årskonference her

Læs mere i vidensbanken

Plast

Tags

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.