Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Bioaffaldets rolle i en cirkulær bioøkonomi - Optakt til årskonferencen #1

04. september 2019
Bioaffaldets rolle i en cirkulær bioøkonomi - Optakt til årskonferencen #1
Hvordan booster vi den cirkulære økonomi i affaldssektoren? Det har vi spurgt den forestående årskonferences fire inspirationsoplægsholdere om og samtidig bedt dem om at løfte sløret en smule for, hvad de vil tage med i deres oplæg. Virksomhedsleder, Professor Lene Lange sætter fokus på bioaffaldets rolle i fremtidens bioøkonomi.

"Biologiske ressourcer udgør en væsentlig del af det danske affald (madspild, have & park, tekstil, byggeaffaldstræ, og fødevareindustriens sidestrømme/affald). Ny teknologi åbner for, at man kan udnytte disse ressourcer betydeligt bedre end ved afbrænding, hvor kun energiindholdet og ikke de biologiske strukturer (med større værdiskabelses-potentiale) udnyttes. Der er vilje i befolkningen til en bedre ressourceudnyttelse med større cirkularitet; også for bio-området. Og nye EU direktiver (feks. tvungen udsortering af tekstiler og landing af bifangst fra fiskeri) fører forventeligt til stigende volumen af biologiske ressourcer, der er parat til at blive opgraderet; til gavn for både miljø, klima, jobskabelse og forretning.

I mit indlæg på DAKOFAs årskonference vil jeg skitsere nogle nye teknologiske muligheder for udvikling af sektoren. Sådanne muligheder vil kun kunne udnyttes fuldt ud, hvis man er klar til at indføre nye typer teknologier (f.eks. biologisk opgradering); etablere samarbejde med nye spillere på området; og udvikle nye forretningsmodeller, der giver incitament til ikke kun at vinde affaldet, men også til optimeret udnyttelse af de biologiske ressourcer.  DAKOFA har mulighed for at blive en central spiller i denne nye æra. Branchen kunne her med fordel agere proaktivt i stedet for at afvente nye regulatoriske tiltag."

Lene Lange har tidligere været 20 år på Novo Nordisk og Novozymes og Professor ved KU, AAU og DTU og har nu startet egen virksomhed. I den forbindelse er hun forskningspartner i flere bioøkonomiske projekter, både nationalt, nordisk og internationalt 

Du kan læse indspark fra Uffe Sønderhousen, NIRAS, om reparation og genbrug her,
indspark fra Maya Færch, Lendager, om bygge- og anlægsaffald her
og indspark fra Anne Dorthe Fethers, CLEAN, om plast her

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.