Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Fremtiden for bygge- og anlægsaffald - optakt til årskonferencen #4

11. september 2019
Fremtiden for bygge- og anlægsaffald - optakt til årskonferencen #4
Hvordan booster vi den cirkulære økonomi i affaldssektoren? Det har vi spurgt den forestående årskonferences fire inspirationsoplægsholdere om og samtidig bedt dem om at løfte sløret en smule for, hvad de vil tage med i deres oplæg. Maya Færch fra Lendager sætter her fokus på hvad byggesektoren kan arbejde for og med fremadrettet.

"I dag står byggeriet for 40 % af det danske ressourceforbrug og en tredjedel af al CO2-udledning globalt. Bygge og anlægssektoren producerer intet mindre end 4.3 mio. ton affald årligt i Danmark samtidig med at vi langsomt er ved at løbe tør for et af de vigtigste virgine materialer til byggeriet i dag – nemlig grus.

I Danmark har vi længe brystet os med vores stærke evner indenfor genanvendelse af byggematerialer, hvor intet mindre end 87 % i dag genanvendes. Udfordringen er, at vi i genanvendelsesprocessen degraderer både den økonomiske og materielle værdi væsentligt. Ved bedre cirkulering af byggematerialer kan vi både mindske CO2-udledningen, mæng­den af affald og aftaget af virgine ma­terialer – og på den måde gøre langt mere med langt mindre.

I mit indlæg på DAKOFAs årskonference vil jeg skitsere nogle væsentlige greb, der skal til for omstilling fra dagens genanvendelsesøkonomi til den cirkulære økonomi i byggebranchen. Greb der kan skabe stærke forretningsmuligheder og øget ressourceudnyttelse, hvis man er klar til at indføre nye teknologier; etablere samarbejde med nye spillere på området; og udvikle nye forretningsmodeller, der giver incitament til ikke kun at vinde affaldet, men også til optimeret udnyttelse af de eksisterende bygningsmasser. DAKOFA har mulighed for at blive en central spiller i denne nye æra. Branchen kan her med fordel agere proaktivt i stedet for at afvente nye regulatoriske tiltag."

Maya leder Lendager Groups afdeling for bygherrerådgivning, Lendager TCW. Her rådgiver hun i cirkulært byggeri med særligt fokus på ressourceoptimering og minimering af affald.

Du kan læse indspark fra Uffe Sønderhousen, NIRAS, om reparation og genbrug her,
indspark fra Lene Lange, LLa-Bioeconomy, Research & Advisor, om bioaffald her
Og indspark fra Anne Dorthe Fethers, CLEAN, om plast her

Læs mere om DAKFOAs årskonference her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.