Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nyt krav om separat indsamling af tekstiler

21. marts 2018
Nyt krav om separat indsamling af tekstiler
Senest 1. januar 2025 skal EU’s medlemsstater have indført separat indsamling af tekstiler. Hvem der indsamler tekstilerne er ifølge de nye regler underordnet.

I udkastet til det nye affaldsrammedirektiv er tekstilfraktionen, sammen med en række øvrige fraktioner, fremhævet særskilt. Først og fremmest er det nu blevet sådan, at tekstilerne tæller med i den overordnede definition af ”municipal waste”. Det betyder, at tekstilmængderne tæller med i både tælleren og nævneren, når ”den store brøk”, som skal afgøre, hvor meget municipal waste der genanvendes i Danmark og dermed også, hvor langt vi er i forhold til at opfylde de konkrete målsætninger for både forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, skal gøres op. Der findes endnu ikke et særskilt krav til forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse af tekstilerne, men Europa-Kommissionen skal senest med udgangen af 2024 have taget stilling til, om man skal sætte specifikke mål for netop denne fraktion.

Separat indsamling bliver et krav
I direktivteksten står det nu klart, at alle EU’s medlemsstater skal sørge for, at der indføres separat indsamling af tekstiler senest pr. 1. januar 2025. I denne forbindelse er det vigtigt at påpege, at det ifølge præamblen (den indledende tekst til selve direktivet) er underordnet, hvilken type indsamlingsordning, der er tale om, så man kan dermed både leve op til kravet ved hjælp af husstandsindsamlinger, bringeordninger eller andre indsamlingssystemer. Det er også muligt at leve op til kravet ved at indsamle tekstilerne sammen med én eller flere andre fraktioner, hvis blot man kan sikre, at sammenblandingen ikke hindrer en høj kvalitet i genanvendelsen. Det er i øvrigt muligt at fravige kravet om separat indsamling i tilfælde, hvor eksempelvis indsamling i yderområder enten medfører negative miljøkonsekvenser, der overskygger miljøgevinsterne eller medfører urimelige økonomiske omkostninger. Fritagelse fra kravet er imidlertid en omstændelig proces, som skal indrapporteres, og godkendes, af Europa-Kommissionen.

I forbindelse med det nye krav til indsamling er det også vigtigt at påpege, at det er underordnet hvem der indsamler affaldet, og dermed også tekstilerne. Kravet kan opfyldes af både offentlige og private aktører, eller som et samarbejde mellem de to. Det nye krav stiller dermed ikke nogen forventning til, hvem der skal indsamle eller hvordan der skal indsamles.

Om Danmark allerede nu lever op til kravet er endnu uklart. Til at vurdere dette vil vi bl.a. få brug for bedre og flere data for, hvad der indsamles og hvorhenne det indsamles. Miljøstyrelsen forventes snart at publicere en ny undersøgelse, som måske kan give nogle af svarene. Diskussionen omkring hvordan der skelnes mellem brugte tekstiler og tekstilaffald vil også blive central i forhold til, hvordan vi kommer videre. Endelig, som det ser ud lige nu, mangler den en definition af, hvordan man i direktivet definerer tekstiler.         

Fokus på forebyggelse
I det nye affaldsdirektiv, og i CØ-handlingsplanen i det hele taget, er fokus på affaldsforebyggelse også blevet skærpet i forhold til det sidste affaldsdirektiv, og i den forbindelse er tekstilerne også relevante. Mere specifikt bliver det bl.a. påpeget, at medlemsstaterne skal tilskynde genbrug af produkter og etablering af systemer, der fremmer reparations- og genbrugsaktiviteter for bl.a. tekstiler og møbler. Medlemsstaterne skal også til at måle og rapportere på genbrug af produkter og i den forbindelse skal der udvikles en fælles europæisk metode til at estimere netop disse mængder.

Medlemsstaterne skal også tilskynde forberedelse med henblik på genbrug især ved at etablere og støtte netværk for forberedelse med henblik på genbrug og reparation. Det kan bl.a. ske ved at give sådanne adgang til affaldet, hvis ikke indsamleren selv har intention om at tage effekter ud til forberedelse med henblik på genbrug eller reparation eller ved brug af økonomiske instrumenter, indkøbskriterier, kvantitative mål.

 

Lær mere
siden for DAKOFAs konference om den nye EU-regler og målsætninger kan du finde en mere detaljeret præsentation af de nye regler for tekstilerne specifikt samt for en række øvrige temaer i relation til de nye affaldsdirektiver. I denne nyhed kan du finde links til de enkelte tekster.

Hvis du vil blive klogere på, hvordan man i Holland har valgt at øge indsamlingen af tekstiler vil du på denne studietur kunne lære fra både Amsterdam, Zaanstad og Enschede byer i Holland, som er et af de lande, der er langt fremme på området.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.