Konference: Nye EU-regler og målsætninger - hvad bliver fremtidens rammebetingelser?

Nye EU-regler og målsætninger - hvad bliver fremtidens rammebetingelser?
Konferencen afholdes tirsdag den 20. marts 2018 kl. 09.00-16.00 i B!NGs konferencelokale, Vesterbrogade 149, st., 1620 København V.

Som det nok er de fleste bekendt, har EU længe barslet med en revision af de 6 direktiver, der har indflydelse på affaldsområdet i hele EU. Nu er aftaleteksterne imidlertid offentliggjort, og DAKOFA vil derfor gerne invitere til en konference, hvor bl.a. Miljøstyrelsen gennemgår indholdet og giver et første bud på konsekvenserne for Danmark. Dernæst får deltagerne mulighed for at debattere de mulige konsekvenser.

Som de fleste nok har hørt på vandrørene, indeholder aftalen om det nye affaldsdirektiv bl.a. et genanvendelsesmål på 55 % af husholdningsaffaldet i 2025. I 2030 er målet 60 % og i 2035 65 %. Dernæst er det aftalt, at de fremtidige målsætninger skal måles og vejes i reelt genanvendte tons og altså ikke i indsamlede mængder, som vi kender det i dag. Derudover stilles der krav om separat indsamling af bioaffald i 2023 og krav om separat indsamling af tekstiler i 2025. Endelig er der indført et obligatorisk krav om producentansvar på emballager i 2025 samt et øget fokus på affaldsforebyggelse.

Konferencen lægger op til en bred drøftelse i sektoren med henblik på, hvad de nye direktivformuleringer og målsætninger får af konsekvenser for Danmark, når disse skal implementeres i bl.a. affaldsbekendtgørelsen og den kommende nationale affaldsplan. Den endelige formelle vedtagelse forventes at finde sted snarest, og herefter træder de nye regler i kraft. Efter ikrafttrædelsen har EU-landene to år til at implementere de nye regler i national ret.

Men hvordan skal vi tolke de nye direktivformuleringer? Hvordan kan kommuner og private entreprenører efterleve de nye krav? Og hvor stor er udfordringen med de nye målsætninger? Spørgsmålene er mange, men vi ved med sikkerhed, at direktivændringerne vil få en lang række konsekvenser for udarbejdelse og implementering af de kommunale affaldsplaner og dermed stor indflydelse på de fremtidige rammer for den danske affalds- og ressourcesektor.

Derfor – mød op, bliv klogere og deltag i debatten om konsekvenserne for fremtidens rammebetingelser og udrulningen af de omfattende EU-krav i den virkelige verden.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
DAKOFA

  

9:40-10:05
Highlights fra forhandlingsresultatet
Camilla Bjerre Søndergaard, kontorchef, Miljøstyrelsen
Camilla Bjerre Søndergaard
Camilla Bjerre Søndergaard
kontorchef, Miljøstyrelsen
Camilla er kontorchef i Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, hvor hun har ansvaret for bl.a. byggeaffald, farligt affald, deponier, affaldsdatasystemet og import og eksport og affald. Derudover arbejder hun med EU-forhandlingerne fra affaldsdirektivet og understøttelse af den cirkulære økonomi. Camilla har tidligere arbejdet med fødevarer- og landbrugsområdet.

Session 1: Ny definition på MSW, mål og beregningsmetoder

10:05-10:45
Definitionen på MSW og hvad kan tælles med i de nye genanvendelsesmål?
Mette Bisgaard Tronhus, Miljøstyrelsen
Mette Bisgaard Tronhus
Miljøstyrelsen
10:45-11:00
Refleksion over konsekvenser og spørgsmål fra salen
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling
AffaldPlus
11:00-11:20
Kaffepause

Session 2: Nyt om bioaffald, madaffald, tekstiler og bygge- og anlægsaffald

11:20-11:45
Nye krav og definitioner om bio- og madaffald
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
DAKOFA
11:45-12:00
Refleksion over konsekvenser og spørgsmål fra salen
Hans-Christian Holmstrand, BOFA
Hans-Christian Holmstrand
BOFA
12:00-12:10
Nyt om tekstiler
12:10-12:20
Nyt om bygge- og anlægsaffald
12:20-13:20
Frokost

Session 3: Nye regler om producentansvar - og lidt om emballagedirektivet

13:20-13:45
Nye regler vedr. producentansvar i affaldsdirektivet
Anne Nielsen, Miljøstyrelsen
Anne Nielsen
Miljøstyrelsen
13:45-14:10
Highlights fra emballagedirektivet og krav til producentansvar i Danmark
Frank Jensen, Miljøstyrelsen
Frank Jensen
Miljøstyrelsen
14:10-14:30
Refleksion over konsekvenser og spørgsmål fra salen
Johnny Bøwig, Dansk Producent Ansvar
Johnny Bøwig
Dansk Producent Ansvar
Ida Leisner, ARC
Ida Leisner
ARC
14:30-14:55
Kaffepause

Session 4: Skærpet fokus på forebyggelse af affald

14:55-15:30
Nyt fokus på affaldsforebyggelse
Mette Marie Nielsen, Miljø- og Fødevareministeriet
Mette Marie Nielsen
Miljø- og Fødevareministeriet
15:30-15:55
Refleksion over konsekvenser og spørgsmål fra salen
Hanne Johnsen, Affaldskontoret
Hanne Johnsen
Affaldskontoret
15:55-16:00
Afslutning

Hvornår

20. marts 2018
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGs konferencelokale
Vesterbrogade 149, st1620 København V

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.150,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.150,00
Pris studerende/Ph.D studerende tilhørende medlemsuddannelsesinstitution, ekskl. moms
DKK 550,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
6. marts 2018

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.