Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny undersøgelse om plast i kompost og digestater

25. august 2023
Ny undersøgelse om plast i kompost og digestater
Ny britisk rapport undersøger vidensniveau og -huller inden for området.

Et nyt projekt fra den britiske organisation WRAP viser, at der generelt er mangel på data for omfanget af plastikforurening i kompost og digestater samt mangel på forståelse for, hvilke risici der kan være afledt heraf. Organisationen har derfor udgivet en ny rapport, hvori man udforsker en række spørgsmål, der knytter sig til problemstillingen, med henblik på at udvikle et bedre videns- og datagrundlag inden for området. Denne viden er bl.a. vigtig i forbindelse med udformningen af regler og rammer for genanvendelse af bioaffald samt at vurdere behovet for at reducere eller helt eliminere forurening med plast.

Rapporten konkluderer bl.a., at:

  • Der er en generel mangel på data for kompost- og digestatforurening med plast.
  • Det ser ud til, at certificeret kompostérbar plast vil blive nedbrudt i en komposteringsproces, forudsat at procesbetingelserne stemmer overens med dem, der er specificeret i den standard, som plasten er certificeret i forhold til. Samtidig ser det ud til, at ikke-komposterbar plast kan fjernes før eller efter kompostering for at opnå de ønskede niveauer (PAS100-grænser).
  • Der er ingen data om tilstedeværelsen af kompostérbar plast i digestat. Da de ikke er beregnet til at nedbrydes biologisk under anaerobe forhold, må der forventes rester i digestaten forud for den endelige screening. Screening af hele (flydende) digestater anvendes, hvor det er nødvendigt for at sikre overholdelse af PAS110-grænserne.
  • Det anerkendes, at der har været påvist en række negative effekter som resultat af plast i jord, men det er ud fra den nuværende viden ikke er muligt at foreslå evidensbaserede grænseværdier for plast i hverken kompost, digestat eller jord.

Det er vigtigt at understrege, at rapportens resultater og konklusioner er baseret på britiske forhold og erfaringer og derfor ikke nødvendigvis kan overføres direkte til en dansk kontekst. 

Læs mere
Du kan læse mere i rapporten ”Plastics in Composts and Digestates” som du kan hente her på WRAP’s hjemmeside.

DAKOFA har tidligere skrevet om de danske regler for maksimalt indhold af plast mv. i digestate fra biogasanlæg (biopulp) og om analyser af indhold af plast mv. i dansk biopulp, se evt. nyhed fra februar 2021 her, fra maj 2019 her og fra marts 2019 her

Læs mere i vidensbanken

Organisk AffaldPlast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.