Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny undersøgelse af plastindhold i biopulp fra madaffald

11. februar 2021
Ny undersøgelse af plastindhold i biopulp fra madaffald
Et nyt miljøprojekt udgivet af Miljøstyrelsen har undersøgt kvaliteten af biopulp i forhold til indhold af fysiske urenheder. Plastindholdet i biopulp er væsentligt under grænseværdien, og indholdet af plast mellem 1-2 mm er særligt lavt.

I "Miljøprojekt nr. 2158, Undersøgelse af fysiske urenheder i biopulp" blev 6 konkrete forbehandlingsanlæg til madaffald udvalgt til prøvetagning og analyse. Anlæggene repræsenterede ikke alle typer af forhandlingsanlæg til madaffald anvendt i Danmark. Madaffaldet bestod primært af særskilt indsamlet madaffald fra husholdningerne (”KOD”).

Vægtmæssigt må indholdet af plast > 2 mm max. udgøre 0,15 % af tørstoffet i biopulpen jævnfør krav i affald-til-jord-bekendtgørelsen. Dette indhold var lavere end 0,03 % i biopulpen fra alle seks anlæg, og for fire af anlæggene var indholdet under 0,02 %.

Arealmæssigt må indholdet af plast > 2 mm max. udgøre 1,0 cm2 pr procent tørstof i en liter biopulp jævnfør krav i affald-til-jord-bekendtgørelsen. Dette indhold var lavere end 0,7 cm2 i biopulpen fra alle seks anlæg, og for fire af anlæggene var indholdet under 0,4 cm2.

To af de seks anlæg havde en ikke nærmere defineret særlig renseteknologi til urenheder, som anlæggene kaldte polering, og disse anlæg havde et ekstra lavt indhold af fysiske urenheder og plastaffald. Projektet analyserede ikke massebalancerne på anlæggene og konkluderede derfor ikke med hensyn til de forskellige teknologiers frasortering af organisk materiale sammen med frasorteringen af de fysiske urenheder.

I projektet blev der for hvert anlæg sigtet 4 delprøver med 2 mm hulstørrelse, og 2 af de 4 prøver blev også analyseret med 1 mm sigte. Der er ikke lovkrav om max indhold af plast < 2 mm. Analyseresultaterne viste, at indholdet af plast mellem 1 og 2 mm var under 0,06 cm2 pr procent tørstof i en liter biopulp for fem ud af seks anlæg. Det er meget lavt sammenlignet med, at indholdet af plast > 2 mm var lavere end 0,7 cm2 for alle seks anlæg. Projektet konkluderer, at 1 mm-analysen er meget arbejdstung pga. oprensningsprocedurer, og en udsortering til 1 mm vurderes for omfattende at etablere ift. gevinsten og på baggrund af overholdelse af grænseværdier.

Projektet er udført af Teknologisk Institut for Miljøstyrelsen.

Find rapporten "Undersøgelse af fysiske urenheder i biopulp", Miljøprojekt nr. 2158, januar 2021, her

Læs evt. DAKOFAs nyhed "Biopulp - ny vejledning til prøvetagning og analysemetoder" fra den 10. august 2018 her 

Find "Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, nr. 1001 fra 27. juni 2018" på Retsinformation her  

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.