Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Skærpede krav til biopulp i kommunernes udbud af madaffald?

16. maj 2019
Skærpede krav til biopulp i kommunernes udbud af madaffald?
Højere efterspørgsel og genanvendelse af kildesorteret madaffald kan styrkes gennem bl.a. bedre dialog, krav og kontrol. To nye miljøprojekter oplister adskillige muligheder for, hvordan både kommuner, servicevirksomheder, forbehandlingsanlæg og biogasanlæg kan komme i gang med at forbedre genanvendelsen af madaffald.

Et nyt miljøprojekt fra miljøstyrelsen identificerer forhold, som hæmmer efterspørgslen på kildesorteret madaffald og biopulp, men rapporten oplister samtidigt flere muligheder for at forbedre genanvendelse af madaffaldet. Projektet beskriver disse forhold for husholdningernes madaffald, mens et sammenligneligt projekt fra februar forholder sig til servicesektorens madaffald. Her er et uddrag af hovedpointerne fra de to projekter:

Muligheder for at fremme genanvendelsen af madaffald

 • Kommuner kan stille skærpede krav til max indhold af plast og andre urenheder i biopulp, når håndtering af deres kildesorterede madaffald udbydes.
 • Forbehandlingsanlæggene kan foretage skærpet visuel kontrol af affald ved modtagelse og dialog med leverandøren om krav til sorteringskvaliteten af det kildesorterede affald.
 • Biogasanlæggene kan differentiere prisen for biopulp efter indhold af urenheder.
 • Kommuner kan forbedre/gentage kommunikationsindsatsen om kildesortering af madaffald overfor borgerne.
 • Kommunernes erhvervsregulativ kan kræve sortering af madaffald, evt. ud fra landsdækkende model.
 • Små virksomheder kan hjælpes ved udvikling af nye, fælles løsninger til små mængder madaffald eller til trange pladsforhold.
 • Miljøstyrelsen kan løbende skærpe grænseværdierne for indhold af fysiske urenheder i biopulp.
 • Miljøstyrelsen kan skærpe grænseværdierne for tungmetaller i affald-til-jord bekendtgørelsen, så de svarer til  økologiforordningens lavere krav.
 • God oversigt i et katalog-kapitel i rapporterne med henholdsvis 10 og 6 forslag, herunder også forslag om et rejsehold og om benchmaking, som er illustreret i rapporten ved tegningen øverst :-)

 

Hæmmende forhold for afsætning af madaffald

 • Manglende tilsyn og håndhævelse af reglerne, hvis nye aktører på markedet leverer en dårlig kvalitet.
 • Etablering af for mange, små forbehandlingsanlæg, som pga. af størrelsen (økonomien)  ikke kan være med til at sikre en fortsat teknologisk udvikling og stadig højere kvalitet af biopulpen.
 • Virksomheder uden tilstrækkelig fokus og opbakning i strategier og ledelsen til kildesortering af madaffald.
 • Forskellige krav i kommunerne til sortering og affaldshåndtering problematisk for større virksomheder. 
 • Uklare, uhensigtsmæssige og fordyrende myndighedskrav til analyser af madaffald fra servicesektoren.

 

Projekternes formål

Miljøprojektet 2082 undersøger, hvordan der sikres passende fokus på kvalitet og efterspørgsel, når samtlige borgere og servicesektoren skal udsortere det organiske affald til genanvendelse med udgangen af 2023. Og hvordan afsætning og genanvendelse i landbruget kan sikres, især med fokus på økologiske brug. Miljøprojekt 2070 analyserer mulighederne for at indsamle og genanvende mere madaffald fra servicesektoren, som også bliver omfattet af EU's krav om kildesortering af bioaffald og genanvendelse af ”kommunalt” affald.

 

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 2082 ”Fremme af efterspørgsel af organisk affald til genanvendelse. Krav til kvaliteten efter forbehandling” fra maj 2019 kan hentes her 

Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 2070 ”Organisk affald fra servicesektoren. Samfundsøkonomisk vurdering af øget genanvendelse.” fra februar 2019 kan hentes her 

Program og mulighed for tilmelding til DAKOFAs konference "Madaffald - få styr på dine mængder, muligheder og lugt inden 2024" den 21. maj 2019 kan findes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.