Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny inspiration til kaskadeanvendelse af biomasse

06. september 2019
Ny inspiration til kaskadeanvendelse af biomasse
Træ
Europa-Kommissionen har fornylig publiceret en vejledning, som skal hjælpe de europæiske medlemsstater med at forstå begrebet ”kaskadeanvendelse” af biomasse samt komme med gode eksempler på, hvad medlemsstaterne kan gøre inden for området.

Den nye vejledning er udarbejdet som et led i den forpligtelse, som de europæiske medlemsstater vedtog i forbindelse med den handlingsplan for cirkulær økonomi, som blev præsenteret i 2015, hvor der bl.a. står, at medlemsstaterne skal ”fremme en effektiv anvendelse af biobaserede ressourcer ved hjælp af udbredelse af bedste praksis vedrørende kaskadeanvendelse af biomasse og støtte til innovation inden for bioøkonomi”. 

Vejledningen er endvidere relevant i forbindelse med gennemførelsen af EU’s bioøkonomiske strategi, som fastsætter overgangen til en bæredygtig og cirkulær, biobaseret lavemissionsøkonomi med udgangspunkt i en bæredygtig anvendelse af biomasse, samtidig med at de tjenester, som skovøkosystemerne leverer, bevares.

Den nye vejledning er naturligvis særligt relevant for træindustrien, papirindustrien og integrerede multiproduktsbioraffinaderier, men længere fremme i værdikæderne anvender f.eks. kemi-, energi-, tekstil- og byggeindustrierne også træbiomasse som råmateriale, hvorfor også disse kan få gavn af den nye vejledning.


Fem bærende principper

I den nye vejledning påpeges det først og fremmest, at kaskadeanvendelse er en ressourceeffektiv og ”cirkulær” anvendelse af enhver form for biomasse. Mere specifikt kan man bygge kaskadeanvendelsen på fem principper, som præciserer kaskadetilgangen og vejleder aktørerne i anvendelsen af kaskadeprincippet. De fem kaskadeprincipper er:

 1. Bæredygtighed
 2. Ressourceeffektivitet
 3. Cirkularitet i alle strømme og på alle trin
 4. Nye produkter og nye markeder
 5. Nærhed

Vejledningen er krydret med en lang række små eksempler, hvor det bl.a. beskrives, hvordan kaskadeanvendelse kan være med til at maksimere mulighederne for modvirkning af klimaændringer, hvordan der kan skabes incitament til indsamling, genanvendelse og genbrug samt, hvordan forbrugere kan inddrages for at skabe nye markeder.


Masser af inspiration gennem konkrete cases

I tillæg til den egentlige vejledning følger, som nævnt, også et omfattende eksempelkatalog med eksempler på god praksis vedrørende kaskadeanvendelse af træbiomasse. Eksemplerne falder under følgende fem overskrifter.

 • Træ som træ
 • Træ som papirmasse, papir og pap
 • Træ i kemikalier
 • Teknologiske fremskridt
 • Samarbejde
 • Forbruger- og borgermotivation

Hér kan man bl.a. finde gode eksempler på trævinduer og døre fremstillet af kasseret træ, genanvendelse af drikkekartoner, overgangen til træbaserede tekstiler samt grønne aftaler for nye forretningsmodeller.

 

Du kan finde hele vejledningen ”Vejledning om kaskadeanvendelse af biomasse med eksempler på god praksis vedrørende træbiomasse” på Kommissionens hjemmeside.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.