Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Ny opdateret bioøkonomisk strategi fra EU-kommissionen

22. oktober 2018
Ny opdateret bioøkonomisk strategi fra EU-kommissionen
Den opdaterede strategi følger befalingerne fra 2017 review af EU's 2012 bioøkonomiske strategi, herunder allokerer EUR 100 mio. som hjælp til at markedsmodne innovative bioøkonomiprojekter. Strategien indebærer ikke ny lovgivning men mange strategiske tiltag især fra EU-kommissionen.

EU-kommissionen har udgivet en opdateret bioøkonomisk strategi med tre hovedområder indeholdende i alt 14 fokuspunkter:

1. Styrkelse og opskalering af de biobaserede sektorer, frigørelse af investeringer og åbning af markeder

 • Mobilisere interessenter i udvikling og udrulning af bæredygtige bio-baserede løsninger
 • Lancere den tematiske investeringsplatform om cirkulær bioøkonomi til en værdi af 100 mio. EUR (allokeret via Horizon 2020 budgettet og målrettet til at få innovative bioøkonomiske pilotprojekter og demonstrationsprojekter tættere på fuldskala og markedsmodning)
 • Analysere katalysatorer og flaskehalse mht. udrulning af bio-baseret innovation
 • Fremme og udvikle standarder, mærkninger og markedsoptag af bio-baserede produkter
 • Facilitere udviklingen af nye bæredygtige bioraffinaderier
 • Udvikle nye bionedbrydelige produkter, herunder biobaserede plast-erstatninger

2. Hurtig indførelse af lokale bioøkonomier på tværs af Europa

 • Lancere en strategisk udrulnings-agenda for bæredygtige fødevare- og landbrugs-systemer, skovbrug og biobaserede produkter
 • Lancere pilot-virkemidler for udviklingen af bioøkonomier i landdistrikter, kystnære områder og byer
 • Støtte regioner og medlemsstater i at udvikling bioøkonomiske strategier
 • Fremme uddannelse, træning og færdigheder indenfor bioøkonomi

3. Forståelse af bioøkonomiens økologiske grænser

 • Styrke viden om biodiversitet og økosystemer
 • Måle fremgang hen imod en bæredygtig bioøkonomi
 • Fremme gode måder til at styre bioøkonomien indenfor de økosystemiske grænser
 • Øge fordelene ved biodiversitet i den primære produktion

 

Strategien indebærer ikke ny lovgivning men mange strategiske tiltag især fra EU-kommissionen og til dels fra EU's medlemsstater og visse andre interessenter. De to sidste sider i kommissionens meddelelse viser aktørerne tilknyttet hvert underpunkt.

EU-kommissionens omfattende rapport ”A sustainable bio-economy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bio-economy Strategy" fra oktober 2018 kan hentes her 

EU-kommissionens meddelelse "En bæredygtig europæisk bioøkonomi: Større økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng. COM(2018) 673 final" fra 11. oktober 2018 kan hentes her  

EU-kommissionens hjemmeside om den bioøkonomiske strategi (herunder links til review'et fra 2017, factsheet, infografik mv) kan findes her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.