Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøministeren svarer på mange PFAS-spørgsmål fra Folketinget

18. august 2022
Miljøministeren svarer på mange PFAS-spørgsmål fra Folketinget

Det fremgår bl.a. af ministerens svar, at der i forbindelse med årets forhandling om regioners økonomi og ændring af kvalitetskriterierne for jord og grundvand for PFAS-forbindelser er afsat 20 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for regionernes oprensning af forurenet jord, og at kommunerne først og fremmest skal finde ud af, hvor forureneren-betaler-princippet gør sig gældende.

Miljøministeren svarede den 15. juni 2022 på en stribe folketingsspørgsmål om PFAS. Det fremgik bl.a. at:

  • … I forbindelse med ændring af kvalitetskriterierne for jord og grundvand for PFAS-forbindelser er der i aftalen om regionernes økonomi afsat 20 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for oprensning af forurenet jord. Parallelt med, at vurderinger og undersøgelser af brandøvelsespladser pågår, er der afsat 3 mio. kr. til udvikling og afprøvning af teknologier til oprensning af forurening med PFAS i 2022. … (se evt. her)
  • Siden den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i efteråret bidrog med ny viden om PFAS’ farlighed i efteråret 2020, er PFAS-kriterier for vand og jord skærpet i Danmark. Samtidig har den konkrete sag med PFAS-forurening fra en brandøvelsesplads i Korsør medvirket til øget fokus på alvorligheden af forurening med PFAS. … Der har først og fremmest været fokus på brandøvelsespladserne, hvor PFAS-forureninger kan være værst. Regionerne har over en årrække har analyseret for PFAS-stoffer på ca. 8 pct. af de 15.000 lokaliteter (se evt. her).
  • Oven på sagen i Korsør har vi igangsat en national kortlægning. Det seneste år har myndighederne identificeret over 200 brandøvelsespladser, hvor der potentielt kan være forurening med PFAS. Nogle af disse har regionerne prioriteret at undersøge i 2022. … Derfor afsatte regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet 630 mio. kr. til generationsforureningerne på finansloven for 2021 over en femårig periode. Det er midler, der ellers skulle findes på regionernes årlige budget på ca. 430 mio. kr. til deres indsats over for jordforureninger. Hertil kommer, at der i forbindelse med årets forhandling om regionernes økonomi er afsat 20 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for oprensning af forurenet jord. (se evt. her)
  • … Og i EU-regi er et forbud mod alle PFAS-stoffer i brandslukningsskum på vej. Danmark arbejder også sammen med en række andre lande i EU om et forslag om forbud af alle ikke-samfundskritiske anvendelser af PFAS i EU. … regeringen har sammen med aftalepartierne afsat 3 mio. kr. på finansloven for 2022 til udvikling og afprøvning af teknologier til oprensning af forurening med PFAS i 2022. (se evt. her)
  • regionerne har opgaven med at vurdere forureningsgraden og prioritere opgaverne. Det seneste år har der været fokus på brandøvelsespladser, som kan udgøre de værste PFAS-forureninger. Regionernes undersøgelser bidrager til regionernes vurdering af den miljø- og sundhedsmæssige risiko for PFAS-forureninger. Det er svære prioriteringer. Jeg kan oplyse, at der netop i forbindelse med årets forhandling om regionernes økonomi er afsat 20 mio. kr. årligt fra 2023 til en øget indsats for oprensning af forurenet jord, som kan lette de svære prioriteringer. (se evt. her)

Miljøministeren svarede den 7. juni 2022, at

… Det saglige grundlag udgøres af den pågående afklaring af omfanget af PFAS-forureninger. Opsporings- og kortlægningsarbejdet er i gang på tværs af alle relevante myndigheder, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Kommunerne skal først og fremmest finde ud af, hvor forureneren betaler-princippet gør sig gældende, og hvor den offentlige indsats gør sig gældende. Når vi har overblik over opgavens omfang og trusselsbilledet, vil vi være bedre klædt på til at tage snakken om indsatsbehov for brandøvelsespladserne og PFAS-forureninger opstået i andre brancher.

Som det fremgår af seneste orientering af udvalget om status på overblikke fra april 2022, var meldingen fra kommunerne, at 15 af 52 pladser med umiddelbar sundhedsrisiko var overdraget til regionerne, der er myndighed for den offentlige indsats over for jordforureninger. Regionerne får hvert år i omegnen af 430 mio. kr. til at håndtere jordforureninger under den offentlige indsats. Jeg kan forstå, at regionerne for en del af disse midler har prioriteret og planlagt flere undersøgelser af PFAS-forurening fra brandøvelsespladser i 2022. … (se evt. her)

 

Danske Regioners opgørelse fra maj 2022, som viser at 15.000 steder kan være forurenet med PFAS og true grundvand eller boligområder, kan findes her  

Se evt. også Miljøministeriets rapport "Kortlægning af udfordringer ift. Danmarks grundvand" fra juni 2022 her 

Se evt. også Nordisk Ministerråds arbejdspapir "Nordic enforcement project on PFOS and PFOS in chemical products and articles" fra 18. januar 2022 her 

Se evt. også Miljøministerens redegørelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fra 28. juni 2021 på et spørgsmål om problemerne med PFAs-forureninger her

Deltag i DAKOFAs hybrid-seminar ”PFAS i affaldssektoren – hvor findes det, og hvad kan der gøres” mandag den 22. august 2022 kl. 12-16. Se program mv. her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.