Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Hybrid-seminar: PFAS i affaldssektoren - hvor findes det og hvad kan der gøres?

PFAS i affaldssektoren - hvor findes det og hvad kan der gøres?

Hvor er der risiko for høje PFAS-niveauer, og skal vi forberede os på at ændre håndteringen af nogle typer affald? Dette seminar vil give et overblik over, hvor vi kender til udfordringer med forhøjede niveauer af PFAS, og hvad det har medført af nye foranstaltninger, når PFAS-affaldet skal håndteres.

Medierne har det seneste år skrevet meget om forureninger med PFAS (herunder PFOS) og deres sundhedsskadelige effekter. Brandslukningsskum har forurenet jord og vand og madvarer gennem planter og dyr. Det frarådes at spise fisk fra nogle å-systemer og søer. Der måles jævnligt meget høje PFAS-værdi i perkolat fra affaldsdeponier. En ny opgørelse fra Danske Regioner viser, at 15.000 steder kan være forurenet med PFAS, og denne opgørelse dækker endda kun mulige forureninger, som truer grundvand eller boligområder (se evt. her).  

Fluorstofferne PFAS (per- og polyfluoralkylforbindelser) anvendes som slipmidler, overfladeaktive stoffer i emballage, maling, lak og fernis, klæbemidler, tæpper, imprægnering af tøj og galvano-tekniske produkter (overfladeaktive stoffer i industrien) og er derfor svære at undgåPt. er kun få af stofferne forbudte eller begrænsede at anvende. 

PFAS-forbindelserne er med andre ord meget udbredte i miljøet, og vi eksponeres på mange måder for stofferne. Der er potentielt skadelige niveauer af fluorstoffer i forurenet jord, perkolat fra deponier, spildevand og spildevandsslam, visse typer tekstilaffald, elektronikaffald og de kan desuden være i nogle former for metalaffald og bygge-/anlægsaffald.

Med seminaret ønsker vi at give en bred forståelse for, hvordan PFAS kommer til at påvirke mulighederne fremover. Vi får oplæg fra eksperter og myndigheder, som har PFAS-forureningerne tæt inde på livet og arbejder med, hvordan vi kan bedst kan håndtere disse forureninger, som er meget mere udbredte og alvorlige, end de fleste af os var klar over for bare få år siden.

(Illustration til denne tekst er fra Environ. Sci. Technol. Lett. 2020, 7, 8, 532-543)

Program

12:00-12:30
Let frokost
12:30-12:45
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, DAKOFA
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Mette Skovgaard, DAKOFA
Mette Skovgaard
12:45-13:30
Hvor er PFAS anvendt, hvilken regulering og vejledning findes og hvilke undersøgelser er i gang?
Maiken Lundstad Nielsen, Miljøstyrelsen
Maiken Lundstad Nielsen
13:30-14:10
Undersøgelser og konsekvenser ved fund af PFAS i perkolat fra deponier, i afløb fra midlertidige oplagspladser, i jord og i spildevandsslam
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling
Jan Jørgensen, Slagelse Kommune
Jan Jørgensen
Slagelse Kommune
14:10-14:30
Pause
14:30-14:50
Hvordan kan spildevand og perkolat renses for PFAS, og hvordan destrueres PFAS bagefter?
Tore Svendsen, Vandrensning.com
Tore Svendsen
Vandrensning.com
14:50-15:10
Status for renseteknologier til PFAS-forurenet jord og spildevandsslam
Rikke Markfoged, Teknologisk Institut
Rikke Markfoged
Teknologisk Institut
15:10-15:35
Hvad skal affaldsbehandleren være OBS på - hvor bør analyser og frasorteringer komme i spil?
Søren Dyreborg, NIRAS A/S
Søren Dyreborg
NIRAS A/S
Mette Henriks, NIRAS A/S
Mette Henriks
NIRAS A/S
15:35-15:55
Spørgsmål og debat
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. august 2022
kl. 12.00 - 16.00

Hvor

Online via Zoom og YouTube og fysisk hos DAKOFA
Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 1.900,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.500,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.900,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.500,00
FYSISK Pris studerende ekskl. moms
DKK 500,00
ONLINE pris studerende ekskl. moms
DKK 500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
15. august 2022

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.