Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Hvordan kan det europæiske bygge- og anlægsaffald blive mere cirkulært?

21. januar 2020
Hvordan kan det europæiske bygge- og anlægsaffald blive mere cirkulært?

Det Europæiske Miljøagentur har undersøgt sagen nærmere og kommer med bud på både muligheder og udfordringer.

Omtrent en tredjedel af alt det europæiske affald stammer fra bygge- og anlægssektoren, hvilket gør bygge- og anlægsaffaldet til langt den største fraktion i EU. Til trods for, at betydelige dele af affaldet indsamles, betyder både den tidligere og nuværende bygge- og nedrivningspraksis, at materialestrømmene ikke er egnet til lukkede kredsløb i form af enten genbrug eller genanvendelse. Kigger man nærmere på de europæiske data viser de nemlig, at mange europæiske lande, med succes, har etableret markeder for bygge- og anlægsaffald men også, at disse markeder primært understøtter opfyldning samt lavkvalitets genanvendelse, hvilket nedbryder kvaliteten af materialerne og dermed ikke understøtter lukkede kredsløb og den cirkulære økonomi.

Det europæiske miljøagentur (EEA) har derfor kigget nærmere på både udfordringer og muligheder i forhold til at bringe sektoren tættere på cirkulære kredsløb. Mere specifikt har de, med udgangspunkt i fem udvalgte initiativer, der dækker hele byggeriets livscyklus, vurderet effekten af disse i forhold til forebyggelse og høj-kvalitets genanvendelse såvel som beskrevet de mest presserende barrierer for at indføre initiativerne i praksis. De fem initiativer er:

  • Høj-kvalitetsprodukter med et højt indhold af genanvendte materialer
  • Design til adskillelse
  • Materialepas
  • Forlængelse af bygningers levetid
  • Selektiv nedrivning

Under hvert enkelt initiativ kan man i rapporten finde beskrivelser af både drivere og barrierer, interessante case-studier samt et analyserende og konkluderende afsnit. Man finder i tillæg også et afsnit, hvor forfatterne, baseret på disse diskussioner såvel som nyere litteratur inden for området, diskuterer fremtiden inden for sektoren. Her peges der bl.a. på digitalisering og såkaldte city loops som nogle af de koncepter, som man forventer vil præge fremtidens cirkulære sektor.

Konkrete anbefalinger til lovgivere
Endelig, baseret på de barrierer, som agenturet har identificeret, præsenterer rapporten også en række anbefalinger til både nationale og europæiske lovgivere:

  • De sekundære råvarer skal kunne konkurrere med de virgine på prisen, hvilket eksempelvis kan reguleres gennem grønne skatter eller afgifter. Samtidig skal der opbygges velfungerende markeder, der kan skabe efterspørgsel efter de sekundære råvarer, hvilket bl.a. kan understøttes af grønne offentlige indkøb.
  • For at skabe større tillid til de sekundære råvarer skal der på både europæisk, men også nationalt niveau, udarbejdes standarder for dem.
  • Øget kommunikation samt bedre og mere lagring af information skal facilitere øget selektiv nedrivning, renovering og opgradering.
  • Forskning og udvikling omkring tekniske løsninger, med fokus på at udvikle cirkulære byggeprodukter skal øge genbrug af byggekomponenter samt forebygge affald ved at øge levetiden i byggeriet
  • En mere ambitiøs affaldslovgivning, der sætter fokus på bedre kvalitet i håndteringen, i form af eksempelvis krav til genbrug kan skabe en mere cirkulær praksis

Mere fokus på klimaeffekterne
I rapporten findes der også et særskilt kapitel omkring klimaeffekterne ved bedre praksis inden for bygge- og anlægssektoren. følge pressemeddelelsen forventer EEA imidlertid, i løbet af foråret, at udgive endnu en briefing med særskilt fokus på, hvordan mere cirkulær praksis i byggeriet kan være med til at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Læs mere

Du kan finde briefingen ”Construction and demolition waste: challenges and opportunities in a circular economy” her, samt den bagvedliggende rapport, der er udarbejdet af det Europæiske Temacenter for affald og grøn økonomi og som bærer samme titel her

I en tidligere nyhed fra DAKOFA kan du også læse om agenturets øvrige briefings, der alle er udkommet for nyligt med fokus på hhv. tab af ressourcer , plast og tekstil.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.