Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Malaysia, Tyrkiet og Hongkong er nu hovedimportører af EU’s plastikaffald

11. november 2019
Malaysia, Tyrkiet og Hongkong er nu hovedimportører af EU’s plastikaffald
En rapport udgivet af Det Europæiske Miljøagentur beskriver ændringer i eksporten af plastikaffald fra EU over de senere år, og hvad der driver ændringerne nu og fremover. Hver måned eksporteres der pt. ca. 150.000 tons plastikaffald til lande uden for EU.

Rapporten fra Miljøagenturet ”Plastics waste trade and the environment”fokuserer på tre områder: EU medlemsstaternes handel med plastikaffald, ”drivers and pressures” indenfor handlen med plastikaffald, samt gældende politikker og lovgivning på området. Nogle hovedpointer fra rapporten er gengivet nedenfor. Udfordringerne med genanvendelse af plastaffaldet og dokumentering af genanvendelse behandles på en DAKOFA konference den 19. november.

Hovedmodtagere er Malaysia, Tyrkiet, Hongkong, Indonesien og Indien
EU's eksport af plastikaffald har ændret sig voldsomt i løbet af de sidste tre år. Eksporten ud af EU er faldet fra op til 300.000 tons/måned i 2015 og 2016 til omkring 150.000 tons/måned siden midten af 2018. Kina og Hongkong importerede mere end ¾ af det plastikaffald, som EU sendte til ikke-EU lande i 2015 og 2016, mens de største importører siden midten af 2018 er Malaysia, Tyrkiet, Hongkong, Indonesien og Indien (prioriteret rækkefølge).

Hvorfor er eksporten til Kina stoppet?
Rapporten omtaler, hvordan den stigende globale eksport af plastaffald til Kina har fundet sted samtidig med en øget produktionskapacitet og et øget forbrug af plastikprodukter i Kina. Sideløbende er plastikproduktionen og videreforarbejdningen i Kina ændret fra et stort antal små og uregulerede anlæg til investeringer i større produktionsanlæg med større kvalitetskrav og øget miljøtilsyn. Det er Kinas intention at forbedre den indenlandske affaldsindsamling, også af miljømæssige grunde, og på sigt at anvende egne sekundære ressourcer. Den kinesiske regering arbejder for at stoppe al import af fast affald og skrot inden 2020 og i stedet anvende indenlandske ressourcer (Red.: som led i denne strategi indførte Kina et forbud mod import af plastikaffald gældende fra 1. januar 2018).

Problemer med affaldshåndteringen i flere asiatiske lande
Mange aktører i de nye syd- og sydøst-asiatiske modtagerlande af EU's’ plastaffald er (stadigvæk) kendetegnet ved, at langt størstedelen af deres affald ender på ukontrollerede, åbne lossepladser eller eventuelt bliver brændt i det fri. Det påpeges, at der må forventes miljøproblemer i disse nye modtagerlande som følge af denne eksport til trods for, at EU's nugældende lovgivning kræver, at nyttiggørelsen af det eksporterede affald skal finde sted under (nogenlunde) sammenlignelige vilkår som i EU. 

Rapportens omtale af den problematiske håndtering af den store eksport af EU’s plastikaffald er kendt hos affaldssektoren og forskere i Danmark. Det er bl.a. blevet fremhævet af Gang Liu, professor mso på SDU, at Kinas affaldsforbud blot har skubbet plast-problemet videre til omkringliggende udviklingslande, som ikke har strenge miljøreguleringer. Men der er nu en tendens til, at landene siger fra. Malaysia har sendt fem containere fuld af plastaffald retur til Spanien og vil snart sende op til 3.000 tons affald retur til Storbritannien, USA, Japan, Kina, Canada, Australien, Holland, Tyskland, Saudi Arabien, Singapore, Bangladesh, Norge og Frankrig.

Eksport af blandet plastikaffald skal kontrolleres som farligt affald

Flere typer af plastaffald blev i maj 2019 inkluderet i FN’s Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse. Det betyder, at det fra 1. januar 2021 vil blive vanskeligt at eksportere blandet, forurenet eller andet svært genanvendeligt plastaffald til ikke-OECD-lande. Blandt de tidligere nævnte lande er det kun Tyrkiet, som er medlem af OECD.

Malaysia støttede de vedtagne ændringer af Basel-konventionen. Landets nyhedsmedier skriver i maj 2019 om de store problemer med den stigende import af plastikaffald af blandet kvalitet, ofte illegal import eller under forkerte registreringer, og at flere end 150 ulovlige fabrikker til genanvendelse af plast nu er blevet lukket. Malaysia indførte et forbud mod import af blandet eller svært genanvendeligt plastikaffald i oktober 2018, men der er stadigvæk store miljøproblemer forårsaget af plastikaffald fra udlandet. Der er overvejelser i regeringen om at indføre et total forbud mod import af al plastaffald. (Red.: afsnittet tilføjet 13. nov.)

 

Rapporten ”Plastics waste trade and the environment”, Eionet Report - ETC/WMGE 2019/5, udgivet af European Environmental Agency den 28. oktober 2019, kan hentes her  

Miljøagenturets rapport-sammendrag ”Briefing from EEA: The plastic waste trade in the circular economy”, opdateret 7. november 2019, kan hentes her 

SDU-nyheden med interview med professor Gang Liu den 11. juni 2019 kan læses her  

Tre nedslag i de malaysiaske nyhedsmediers dækning af problemerne med at håndtere det importerede plastikaffald - se The Star ONLINE 26 Oct. 2018 her,  The Straigts Times 28 May 2019 her og The Star ONLINE 29 May 2019 her 

Program for DAKOFA konferencen ”Vejen ud af plastkrisen - hvordan sikrer vi genanvendelse af borgernes plast?” den 19. november 2019, og mulighed for tilmelding, kan findes her 

Læs mere i vidensbanken

Plast
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.