Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Mister vi ressourcer, når vi håndterer det europæiske affald?

06. november 2019
Mister vi ressourcer, når vi håndterer det europæiske affald?
Sådan har det Europæiske Miljøagentur spurgt sig selv, og det Europæiske Temacenter for Affald er kommet med et svar.

Formentlig ikke så overraskende er der stadig lang vej til de egentlige lukkede kredsløb og svaret er derfor også ”ja” – Europa mister betydelige mængder ressourcer, når vi håndterer vores affald. Den lineære økonomi fordrer fortsat et enormt træk på de virgine ressourcer, hvilket på sigt kan resultere i ressourcemangel, luft-, jord- og vandforurening, klimaforandringer og tab af biodiversitet. For visse affaldsfraktioner betyder det også en potentiel mangel på kritiske ressourcer, som er fundamentale for visse industrier og produktgrupper. Der er derfor, ifølge det Europæiske Miljøagentur, et massivt behov for, at vi bliver langt bedre til at bevare ressourcerne i den europæiske økonomi, bl.a. ved at bevare ressourceværdien i produkterne og ved at forlænge levetiden af produkterne. På den måde kan vi reducere behovet for yderligere ressourcetræk i fremtiden.

I undersøgelsen har temacenteret taget udgangspunkt i fem forskellige fraktioner, nemlig batterier, WEEE, plast, tekstiler og gummi (primært i form af bildæk).

Masser af facts om de udvalgte fraktioner
I rapporten kan man læse mere indgående om de fem forskellige fraktioner, mens briefingen tager fat på de fire undtaget gummi. Her kan man eksempelvis læse, at man forventer, at indsamling og korrekt håndtering af en enkelt mobiltelefon vil medføre en besparelse på 1 ton CO2 og at mere end 60% af de genererede mængder forsvinder uden om affaldssystemet. Man kan også konstatere, at 80% af tekstilerne endnu ikke indsamles og at der generelt er en stor mangel på gode data inden for området. I forhold til plasten er det stadig mindre end 20% af den genererede plast, der indsamles til genbrug eller genanvendelse og blot 6% af produktionen af nye produkter, der produceres med genanvendt materiale. I briefingen såvel som i rapporten er der således masser af gode facts om de forskellige områder, som eksempelvis kan anvendes til borgerrettet kommunikation.

Hvad er problemet?
Til næsten alle fraktioner er der knyttet betydelige udfordringer med ringe eller utilstrækkelig indsamling, hvilket til dels kan tilskrives manglende viden eller deltagelse fra borgerens side, mens det i visse lande også stadig handler om manglende systemer. Generelt er materialernes kvalitet, herunder deres heterogenitet og indhold af farlige stoffer, ofte en udfordring i forhold til genanvendelse. Det betyder ikke blot, at genanvendelsesraterne generelt stadig er meget lave, men også, at genanvendelsen ofte er downcycling. For nogle materialer er det manglen på gode teknologier, der bliver en barriere for den øgede genanvendelse mens det for andre materialer er manglen på markeder for genanvendte materialer, der sætter stop for den cirkulære økonomi. Ofte hænger tingene imidlertid sammen og der bliver tit tale om en ”hønen-og-ægget” situation, som i sidste ende betyder, at udviklingen generelt går alt for langsomt.

Du kan finde den korte version af rapporten – en såkaldt briefing med titlen ”Reducing loss of resources from waste management is key to strengthening the circular economy in Europe” her

Den fulde version af undersøgelsen finder du på Eionets hjemmeside under titlen ”Are we losing resources when managing Europe's waste?” her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.