Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Forbehandlingsanlæg til biopulp af madaffald

04. juni 2021
Forbehandlingsanlæg til biopulp af madaffald
Danske forbehandlingsanlæg til biopulp har i dag en samlet årskapacitet på 650.000 tons madaffald. De kan dermed håndtere 80 % af den estimerede mængde af madaffald i Danmark.

DAKOFA har opgjort årskapaciteten på pulper-anlæggene gennem telefonopkald ultimo maj 2021 til enten anlægsejere, teknologiejere eller driftsledere. Anlæggenes fysiske placering, ejere og årskapaciteter fremgår af kortet her i nyheden. To danske biogasanlæg har en ret anderledes tilgang til forbehandlingen og er ikke vist på kortet (Billunds biogasanlæg i Grindsted og Solums biogasanlæg ved Holbæk). 

Mængden af madaffald fra husholdningerne i Danmark er opgjort til et sted mellem 450.000 tons og 600.000 tons årligt (seneste opgørelser er i den lave ende), mens servicesektorens madaffald vurderes at være omkring 300.000 tons. De eksisterende danske forbehandlingsanlæg kan således behandle et sted mellem 72 og 87 % af madaffaldet fra husholdningerne og servicesektoren. 

Stadig flere biogasanlæg opgraderer biogassen og leder det ud på naturgasnet. Biogas udgør pt. ca. 20 % af det samlede danske gasforbrug fra naturgasnettet, hvilken er en fordobling sammenlignet med 10 % i foråret 2019. Du kan se placering af opgraderingsanlæggene til biogas i forhold til naturgasnettet på et kort hos Energinet her - som også viser up-to-date data for andelen af biogas i gasnettet.

Placeringen og typen af de alle de danske biogasanlæg pr. juni 2020 kan findes på et Danmarkskort hos Energistyrelsen her

 

Se evt. programmet (og oplæggene) fra DAKOFAs webinar den 2. juni 2021 ”Obligatorisk indsamling af madaffald - hvordan udsorterer vi mere og hvad skal der til?” her

Miljøstyrelsen har udgivet et miljøprojekt om kvaliteten af biopulp i forhold til indhold af fysiske urenheder. Undersøgelserne viste, at plastindholdet i biopulp er væsentligt under grænseværdien, og indholdet af plast mellem 1-2 mm er særligt lavt. Se evt. DAKOFA's omtale af miljøprojektet i nyheden "Ny undersøgelse af plastindhold i biopulp fra madaffald" fra 11. februar 2021 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.