Webinar: Obligatorisk indsamling af madaffald - hvordan udsorterer vi mere, og hvad skal det anvendes til?

Obligatorisk indsamling af madaffald - hvordan udsorterer vi mere, og hvad skal det anvendes til?
Der skal indsamles mere madaffald til genanvendelse, og kravene til indsamling og sortering er blevet skærpet i den seneste revision af affaldsbekendtgørelsen. Nu skal den sidste 1/3 af kommunerne også indføre sortering af madaffald hos husholdningerne og indsamle det til genanvendelse, og dette skal ske senest 1. juli 2021 jf. bekendtgørelsens §20. Krav om sortering og genanvendelse af madaffald omfatter også virksomheder med husholdningslignende affald - servicesektoren/restaurationsbranchen, detail- og engroshandlen og fødevareindustrien.

Hvad kan vi lære af de kommuner, som har erfaring med indsamling af madaffald fra husholdningerne? Hvad kan selvsamme kommuner med lang erfaring på området gøre på en bedre måde, når de ser på de nye i klassen? Alle skal nemlig helst gøre mere end selv duksene, hvis EU’s høje genanvendelsesmål skal indfries. God kommunikation, motivation, læring og samarbejder synes at blive endnu vigtigere for at opnå den ønskede høje effekt. 

Opgørelser af madaffald i Danmark viser, at der er tale om betydelige mængder. Handlingsplan for Cirkulær Økonomi viser således, at der er næsten 750.000 tons madaffald årligt. Ca. 60 % af madaffaldet genereres i husholdningerne, ca. 25 % i detail- og engroshandlen og ca. 15 % i servicesektoren/restaurationsbranchen. Over halvdelen af det samlede madaffald vurderes at være madspild og burde med andre ord kunne undgås. 

Madaffald kan blive til biogas og plantenæringsstoffer i form af afgasset biopulp eller kompost. Det vurderes, at 1 ton madaffald tilført biogasanlæg vil spare ca. 0,1 ton i CO2-emission. Men ved forebyggelse af 1 ton madaffald kan der opnås meget højere CO2-besparelser; for nogle typer af kødaffald helt op til 13,5 tons lavere CO2-emission pr ton affald. Forebyggelse af madspild er derfor en afgørende faktor i forbindelse med fokuset på sortering af madaffaldet til genanvendelse.  

Alle disse emner – og flere endnu - vil blive belyst på webinaret. Der er gode muligheder for at stille spørgsmål undervejs og for at bringe dine erfaringer fra kommune eller virksomheder på banen.  

OBS: Det er som følge af corona-forholdsregler kun muligt at deltage i arrangementet online via Zoom/YouTube. Link til arrangementet vil blive sendt ud 1-3 hverdage inden arrangementet i en separat email. YouTube-link fremsendes ca. 30 minutter før starten på arrangementet. 1-2 dage efter arrangementet fremsendes et andet YouTube-link, hvor det er muligt at se/gense arrangementet i en periode på 14 dage.

Program

Program

12:30-12:45
Velkomst og introduktion
Morten Carlsbæk, Dakofa
Morten Carlsbæk
Morten Carlsbæk
Morten har mere end 25 års erfaring med affaldshåndtering, R&D og lovgivning fra både private og offentlige ansættelser i Danmark og samarbejder med andre lande. Han er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for energi & klima og for netværk for bio- og slambehandling og har specialistviden inden for biologisk affaldsbehandling. Han har bl.a. arbejdet i det tidligere Forskningscenter for Skov & Landskab, i Solum Gruppen samt i Miljøstyrelsens enhed for Jord og affald, hvor han arbejdede med WEEE, miljøteknologi og -eksport samt organisk affald. Morten er uddannet cand. hort. fra KVL.
Anders Gideon, Københavns Kommune
Anders Gideon
Anders er specialist i kommunal affaldshåndtering og -planlægning og er netværksfacilitator for DAKOFAs netværk for kommunale anliggender. Han er også DAKOFAs ekspert i plast og øvrige emballager, herunder håndtering, behandling og afsætning. Anders har tidligere været ansat i bl.a. Tårnby Kommune som affaldsplanlægger og er uddannet biolog fra Københavns Universitet.
12:45-13:05
Hvor er madaffaldet, og hvad kan ”flyttes” rette sted hen? - en opdatering om mængder og sorteringseffektivitet
Claus Petersen, Econet
Claus Petersen
Econet
13:05-13:10
Spørgsmål
13:10-13:35
Hvad kan en erfaren madaffalds-kommune gøre mere for at nå målene - hvad kan de kommende madaffalds-kommuner lære af de gamle, og de gamle af de nystartede?
Per Kirkegaard Hauge, Halsnæs Kommune
Per Kirkegaard Hauge
Inge Werther, Miljøstyrelsen
Inge Werther
13:35-13:45
Spørgsmål
13:45-14:05
Pause
14:05-14:25
Nu skal servicesektoren rykke på madaffaldet - værdikædesamarbejde i restaurationsbranchen
Karen Panum Thisted, Global Compact Network Denmark
Karen Panum Thisted
Global Compact Network Denmark
14:25-14:30
Spørgsmål
14:30-14:45
Nye muligheder for mere biogas og mindre CO2: Biogas fra pulper-reject og CO2-besparelser fra haveaffald ved sambehandling med madaffald
Morten Brøgger Kristensen, Solum A/S
Morten Brøgger Kristensen
14:45-14:50
Hvordan sikres sorteringsincitament med nyt selvstændigt bioaffaldsgebyr?
Nanna Jansson Hansen, Københavns Kommune
Nanna Jansson Hansen
Københavns Kommune
14:50-15:05
Kommunikation er afgørende for at nå målene - hvad skal gøres (bedre)?
Pia C. Nielsen, PN Kommunikation
Pia C. Nielsen
PN Kommunikation
15:05-15:25
Debat
15:25-15:30
Afrunding

v/ DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

02. juni 2021
kl. 12.30 - 15.30

Hvor

Online via. Zoom/Youtube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00
Studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.