Kan du ikke se denne HTML mail? Klik her
 
 
 
NYHEDSBREV UGE 26-32

 

Nyheder
Nyhed: Når vi EU-målene i 2025?
Nyhed: EU får svært ved at nå mål om cirkularitet
Nyhed: Langsom CØ-omstilling i EU-medlemsstaterne trods mange tiltag
Nyhed: Opråb for en biodiversitetsinkluderende cirkulær økonomi
Nyhed: Privatforbruget er med til at drive vor tids største udfordringer
Nyhed: Mulig begrænsning af import af affald til forbrænding?
Nyhed: Mulig begrænsning af eksport af affald til forbrænding?
Nyhed: Feedback på EU’s forslag om et revideret Affaldsrammedirektiv
Nyhed: EU Taksonomi - kriterier for de fire miljømål er i princippet vedtaget
Nyhed: Standarderne til Direktivet for bæredygtighedsrapportering er offentliggjort
Nyhed: Global plastaftale: EU opfordrer til en juridisk bindende aftale
Nyhed: Opsamling på affaldsafgifter i de nordiske lande
Nyhed: Ny hovedregel udstedt: Stop for kommunal kompostering af haveaffald efter 1. juli 2024
Nyhed: Flere overvejelser om et producentansvar for tekstiler
Nyhed: Nyt EU-forslag om tekstiler og madspild/madaffald
Nyhed: Udvidet producentansvar for tekstiler og bindende mål for mindre madspild – høringsfristen er forlænget
Nyhed: Vejen til omstilling af EU's økosystem for tekstiler
Nyhed: Ny køreplan for cirkulære tekstilværdikæder
Nyhed: Kildesporing af PFAS og andre forureninger i spildevand hos BIOFOS’ renseanlæg
Nyhed: PFAS fortsat en udfordring for genanvendelse af spildevandsslam
Nyhed: Nyt kommissorium for Regeringens klimapartnerskaber og Grønt Erhvervsforum
Nyhed: Genbrug skal belønnes i byggeriets klimaregnskab
Nyhed: Bekendtgørelse om biomasseaffald i høring – frist 28. juli
Nyhed: Bekendtgørelse om engangsplastprodukter i høring
Nyhed: Forsyningstilsynets årsrapport for 2022 er udkommet
Nyhed: Overblik over L115
Nyhed: Høring over udkast til ændring af affaldsvarmeprisloftbekendtgørelsen
Nyhed: Producentansvar for emballage og engangsplastprodukter: Lovforslag i høring til 30. august kl. 12.00
Nyhed: Høring - ny gødningsbekendtgørelse med nye definitioner af pyrolyseanlæg, biokul og kompost. Frist 17. juli.
Nyhed: Ministersvar om ikke-gennemført grøn omstillingsstøtte
Nyhed: Søg støtte til udvikling af PSS som cirkulær forretningsstrategi – ansøgningsfrist 1. september
Nyhed: Nyt medlem i DAKOFA

 

Arrangementer

Studietur: Nyt pyrolyseanlæg til have-/parkaffald i Helsingborg og ny genbrugsplads i Helsingør

Møde: Bestyrelse

Hybrid-seminar: Status på implementering af det udvidede producentansvar for emballage

Møde: Klima

Studietur: Tekstiler i Holland og Belgien – udvidet producentansvar og håndtering af husstandsindsamlede tekstiler

Møde: Netværk for bygge- og anlægsaffald og cirkulært byggeri

Møde: Teknisk Råd

Årskonference: HVOR CIRKULÆRE ER VI?

Møde: Generalforsamling 2023

Kursus: Forandring med kommunikation som redskab

Møde: Juranetværket

Kursus: Håndtering af bygge- og anlægsaffald

Kursus: Bæredygtig jordhåndtering 2023


Tilmelding/framelding af DAKOFAs nyhedsservice
Du modtager denne email enten som medlem af DAKOFA, eller fordi du har deltaget i en af vores arrangementer, og derigennem oprettet en profil på DAKOFAs hjemmeside og har valgt at modtage DAKOFAs nyhedsmails mv.

Hvis du er interesseret i at fravælge DAKOFAs nyhedsmails eller alternativ at slette din profil, så gøres dette under din profil på DAKOFAs hjemmeside (fjern hak i "nyhedsbreve" eller tryk slet profil). Alternativt kan du kontakte km@dakofa.dk.

Du kan læse om DAKOFAs privatlivspoltik her.