Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Årskonference: HVOR CIRKULÆRE ER VI?

HVOR CIRKULÆRE ER VI?
Den cirkulære omstilling kræver ikke kun teknologiudvikling, men også systemiske ændringer - nye forretningsmodeller, nye indkøbsformer, nye samarbejder samt et nyt mindset hele vejen fra produktion til forbrug.

EU lægger op til nye regler for cirkulære produkter. Vi skal dematerialisere vores forbrug, vi skal genbruge, reparere og re-designe, så vi kan få affaldsmængderne ned.

Sidst, men ikke mindst, skal vi have recirkuleret vores ressourcer, så de bliver i den cirkulære økonomi. Biologiske ressourcer skal kaskade-anvendes efter de bioøkonomiske principper, og ressourcerne i det tekniske kredsløb skal holdes i lukkede loops, så vi kan holde forbruget inden for den planetære grænse.

Danmark har en kedelig førerposition, hvad angår forbrug af ressourcer og affaldsproduktion. Men hvordan ser det egentlig ud med den cirkulære omstilling i Danmark, hvis vi sammenligner os med andre lande? 

For at kickstarte konferencen, der afholdes på Hotel Legoland, vil vi invitere Lego til fortælle om deres bæredygtighedsstrategi samt deres helt nye cirkulære læringsunivers ”Build the Change”, der er udarbejdet i samarbejde med Ellen MacArthur Fonden.

Herefter vil vi tage fat på konferencens tema: Hvor cirkulære er vi i Danmark - og hvad er anbefalingerne? 

Det vil Danmarks første ”Circularity Gap Report” forsøge at give et svar på. Rapporten, der offentliggøres i løbet af denne sommer, vil på dagen blive præsenteret og debatteret af såvel udvalgte eksperter, der har siddet med i alliancen bag rapporten, som udvalgte reflektorer.

Herefter dykker vi ned i fire aktuelle og vigtige spor:

  1. Den danske vej i lyset af den europæiske tekstilstrategi
  2. Den kommende danske plaststrategi og cirkulære emballager
  3. Vejen til øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer i lyset af den kommende råstofstrategi
  4. Øget genbrug af affald fra storskrald og genbrugspladser

Der vil blive taget fat på spørgsmålet om den danske vej i lyset af den europæiske tekstilstrategi, der lægger op til en systemisk ændring af tekstilbranchen og dens måde at designe og producere tekstiler. På denne session vil vi fokusere på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør have en underliggende strategi, der kan understøtte branchens omstilling.

Vi vil debattere behov og anbefalinger til den kommende danske plaststrategi i lyset af det kommende producentansvar for emballage, de afsluttede sektorsamarbejder samt EU’s kommende emballageforordning.

Regeringen barsler også med en national råstofplan, der blandt andet skal understøtte bedre udnyttelse af ressourcerne i bygge og anlægsaffaldet. Der vil derfor blive set på muligheder for bedre udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning. 

Når det gælder husholdningsaffald, har kommunerne en fornem opgave i at sikre, at der indsamles og sorteres, så affaldet kan forberedes med henblik på genbrug samt genanvendelse med så høj kvalitet som muligt. I denne session fokuserer vi på videndeling om øget genbrug på genbrugspladser og i storskraldsordninger. Hvad er de gode erfaringer, og hvad er potentialerne?

Anbefalingerne fra de fire sessioner bringes til en afsluttende debat, hvor vi binder sløjfen til Circularity Gap-rapportens anbefalinger med både politikere og eksperter. Den afsluttende debat vil således være centreret om følgende spørgsmål:

Skal vi have en ny, dansk cirkulær strategi?

SÅ MØD OP TIL DAKOFAs ÅRSKONFERENCE 2023, hvor du dels vil få et overblik over den nationale status for cirkularitet, de nyeste EU-tiltag og dels være med til at debattere, hvordan vi accelererer udviklingen i DANMARK.

Efter konferencen afholdes generalforsamling og get-together, hvorefter vi vil nyde hinandens selskab over en middag med garanti for motion af lattermusklerne, når MICK ØGENDAHL giver sit bidrag til en festlig aften.

OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse.

Priser for studerende: Kontakt DAKOFAs sekretariat.

Program

Torsdag d. 21. september 2023

9:00-9:30
Morgenkaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion til Årskonferencen 2023

v/Ole Morten Petersen & Annette Braunstein, DAKOFA

9:45-10:10
Build the change!

v/ Global Program Manager Anders Juul, LEGO

10:10-10:40
Circularity Gap Report Denmark - set i et globalt perspektiv

v/ Alliancen bag rapporten

10:40-11:05
Pause
11:05-11:45
Refleksioner på den danske Circularity Gap Report
11:45-12:00
Introduktion til eftermiddagens parallelsessioner

v/DAKOFA

12:00-13:00
Frokost
13:00-14:00
Parallelsessioner:

A) Den danske tekstilstrategi set i lyset af den europæiske tekstilstrategi

B) Den kommende danske plaststrategi og cirkulære emballager

14:00-14:25
Pause
14:25-15:25
Parallelsessioner:

A) Vejen til øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer i lyset af den kommende råstofplan

B) Øget genbrug af affald fra storskrald og genbrugspladser 

15:25-15:35
Samling i plenum
15:35-16:25
Opsamling på sessionerne + afslutningsdebat: ”Hvordan kommer vi videre med den cirkulære økonomi i Danmark i lyset af Circularity Gap Report?”
16:25-16:30
Afslutning og afrunding

v/DAKOFA

16:45-18:00
Get-together (sponsor JOCA)
16:45-18:00
Generalforsamling
19:00-19:30
Velkomstdrink
19:30-1:00
Middag inkl. Mick Øgendahl
1:00-2:00
Natmad (sponsor PWS)

Fredag d. 22. september 2023

9:30-14:30
Studieture

Nærmere om turene vil blive offentligtgjort snarest muligt.

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 21. september 2023 - kl. 09.00
Slut: 22. september 2023 - kl. 14.30

Hvor

Hotel Legoland
Aastvej 107190 Billund

Deltagergebyr

Pris medlemmer med middag, ekskl. moms
DKK 5.000,00
Pris medlemmer uden middag, ekskl. moms
DKK 4.500,00
Pris ikke-medlemmer med middag, ekskl. moms
DKK 10.000,00
Pris ikke-medlemmer uden middag, ekskl. moms
DKK 9.500,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.