Årskonference: HVOR CIRKULÆRE ER VI?

HVOR CIRKULÆRE ER VI?
Den cirkulære omstilling kræver ikke kun teknologiudvikling, men også systemiske ændringer - nye forretningsmodeller, nye indkøbsformer, nye samarbejder samt et nyt mindset hele vejen fra produktion til forbrug. Desuden skal vi være bedre til at indsamle, genanvende og genbruge, og vi dykker derfor ned i tekstiler, emballager, byggematerialer samt storskrald og genbrugspladser.

EU lægger op til nye regler for cirkulære produkter. Vi skal dematerialisere vores forbrug, vi skal genbruge, reparere og re-designe, så vi kan få affaldsmængderne ned.

Sidst, men ikke mindst, skal vi have recirkuleret vores ressourcer, så de bliver i den cirkulære økonomi. Biologiske ressourcer skal kaskade-anvendes efter de bioøkonomiske principper, og ressourcerne i det tekniske kredsløb skal holdes i lukkede loops, så vi kan holde forbruget inden for den planetære grænse.

Danmark har en kedelig førerposition, hvad angår forbrug af ressourcer og affaldsproduktion. Men hvordan ser det egentlig ud med den cirkulære omstilling i Danmark, hvis vi sammenligner os med andre lande? 

For at kickstarte konferencen, der afholdes på Hotel Legoland, vil vi invitere Lego til fortælle om deres bæredygtighedsstrategi samt deres helt nye cirkulære læringsunivers ”Build the Change”, der er udarbejdet i samarbejde med Ellen MacArthur Fonden.

Herefter vil vi tage fat på konferencens tema: Hvor cirkulære er vi i Danmark - og hvad er anbefalingerne? 

Det vil Danmarks første ”Circularity Gap Report” forsøge at give et svar på. Rapporten, der blev offentliggjort den 29. august 2023, vil på dagen blive præsenteret og debatteret af såvel udvalgte eksperter, der har siddet med i alliancen bag rapporten, som udvalgte reflektorer. Og med en cirkularitet på bare 4 % for Danmark, er der vist nok at tale om...

"Vi er med stor hast i gang med at overskride de grænser, der muliggør menneskelige samfund på vores klode. Vi er med andre ord tvunget til at se på vores samfund i et nyt lys – nægter vi at stoppe festen i form af vedvarende vækst, vil prisen blive høj." Med disse ord i bogen "Efter festen" lægger Rune Baastrup, som er direktør i Fonden Teknologirådet, op til et oplæg, der ikke bare skal ses i lyset af Gap-rapporten, men nok kan give os alle noget at reflektere over.

Herefter dykker vi ned i fire aktuelle og vigtige spor:

 1. Tekstiler - hvad er strategien?
 2. Den danske strategi for plast og cirkulære emballager
 3. Vejen til øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer i lyset af den kommende råstofstrategi
 4. Øget genbrug af affald fra storskrald og genbrugspladser

Der vil blive taget fat på spørgsmålet om den danske vej i lyset af den europæiske tekstilstrategi, der lægger op til en systemisk ændring af tekstilbranchen og dens måde at designe og producere tekstiler. På denne session vil vi fokusere på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark bør have en underliggende strategi, der kan understøtte branchens omstilling.

Vi vil debattere behov og anbefalinger til den kommende danske plasthandlingsplan i lyset af det kommende producentansvar for emballage, de afsluttede sektorsamarbejder samt EU’s kommende emballageforordning.

Regeringen barsler også med en national råstofplan, der blandt andet skal understøtte bedre udnyttelse af ressourcerne i bygge- og anlægsaffaldet. Der vil derfor blive set på muligheder for bedre udnyttelse af ressourcerne i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning. 

Når det gælder husholdningsaffald, har kommunerne en fornem opgave i at sikre, at der indsamles og sorteres, så affaldet kan forberedes med henblik på genbrug samt genanvendelse med så høj kvalitet som muligt. I denne session fokuserer vi på videndeling om øget genbrug på genbrugspladser og i storskraldsordninger. Hvad er de gode erfaringer, og hvad er potentialerne?

Anbefalingerne fra de fire sessioner bringes til en afsluttende debat, hvor vi binder sløjfen til Circularity Gap-rapportens anbefalinger. Den afsluttende debat vil således være centreret om følgende spørgsmål:

Skal vi have en ny, dansk cirkulær strategi?

Efter konferencen afholdes generalforsamling og get-together, hvorefter vi vil nyde hinandens selskab over en middag med garanti for motion af lattermusklerne, når MICK ØGENDAHL giver sit bidrag til en festlig aften.

OBS: Hotel indgår IKKE i konferenceprisen, og deltagerne skal selv booke hotelværelse:

For bestilling af værelse til DAKOFA årskonference 2023 (pr. 5/9 vil ikke bookede værelser blive frigivet):

Send en mail med bestillingen til conference@legoland.dk

Henvis til reservations nr. 334249
Oplys antal værelser
For- & efternavn pr. gæst
Ønskes fakturaen sendt, skal der oplyses korrekt faktureringsadresse.
Ved EAN fakturering skal EAN nr. oplyses

Ønskes der betaling med kredit kort mailes et betalings link.

Priser for studerende: Kontakt DAKOFAs sekretariat.

Program

Torsdag d. 21. september 2023

9:00-9:30
Morgenkaffe og registrering
9:30-9:40
Velkomst og introduktion til Årskonferencen 2023

v/Ole Morten Petersen & Annette Braunstein, DAKOFA

9:40-10:05
Build the change!

v/ Global Program Manager Anders Juul og Senior Manager David Pallash, LEGO

10:05-10:40
Circularity Gap Report Denmark - præsentation og anbefalinger

v/ Global Sustainability Lead Thomas Fruergaard Astrup, Rambøll
og Sine B. Fauerby, Ingeniørforeningen i Danmark

10:40-11:05
Pause
11:05-11:30
Circularity Gap Report i lyset af ønsket om en grøn vækst

v/Direktør Rune Baastrup, Fonden Teknologirådet

11:30-11:55
Hvad skal vi med den danske Circularity Gap Report?

Global Sustainability Lead Thomas Fruergaard Astrup, Rambøll
Direktør Rune Baastrup, Fonden Teknologirådet
Forretningsleder Anke Oberender, Teknologisk Institut
Politisk chefkonsulent Sine Beuse Fauerby, Ingeniørforeningen i Danmark
Fagleder for CØ Iben Sohn, Dansk Industri

11:55-12:00
Introduktion til eftermiddagens parallelsessioner

v/DAKOFA

12:00-13:00
Frokost
13:00-14:00
Parallelsessioner:

Session A) Tekstiler - hvad er strategien?
Debatoplæg:
Hvilken omstilling taler vi om, og hvorfor er det relevant at tale om en national tekstilstrategi?

v. CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck, Dansk Mode & Textil

Kapløbet om at komme først med omstillingen er skudt i gang, og Danmark er gået foran med en husstandsindsamling af tekstilaffald. Men har vi mulighed for at komme med i front, og hvordan kan vi bedst understøtte omstillingen i de danske tekstilvirksomheder? Hvilke forretningsområder skal der satses på - og hvem skal gøre hvad? Sessionen gennemføres som en paneldebat med indspark fra salen.

Deltagere i paneldebatten:

 • CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck, Dansk Mode & Textil
 • Bæredygtighedschef Isabella Holmgaard, MESSAGE
 • ESG Specialist Kristina Vigen, Sports Group Denmark
 • Research, Development & Innovation Manager Poul-Erik Jørgensen, Via University College 

   
 • Projektleder, ph.d., Julie Brender Trads, Teknologisk Institut

Session B) Den danske strategi for plast og cirkulære emballager
Debatoplæg:
Hvad er på vej - og hvor ligger de store knaster?
v. konsulent Jacob Gullak Andersen, Dansk Industri

Danmark er i gang med at implementere den politiske aftale om udvidet producentansvar for emballage, som vil medføre en større omorganisering af affaldssektoren. Samtidig er EU på vej med nye regler og mål for hele emballageområdet. Forbruget af plast stiger, men hvordan bruger vi plasten som ressource på den bedste måde? Hvordan ser den cirkulære emballage ud? Hvad skal den danske strategi være? Sessionen gennemføres som en paneldebat med indspark fra salen.

Deltagere i paneldebat: 

 • Konsulent Jacob Gullak Andersen, Dansk Industri 
 • Lektor Anders Damgaard, DTU
 • Miljøchef Mikal Holt Jensen, Green Key, HORESTA
 • CEO Ralf Schöpwinkel, Polynate
 • Klimachef Jonas Engberg, COOP
14:00-14:25
Pause
14:25-15:25
Parallelsessioner:

Session A) Vejen til øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer i lyset af den kommende råstofplan

Debatoplæg: Hvordan kan byggeriet holde sig inden for de planetære grænser?
v. Bæredygtighedsansvarlig Jonathan Leonardsen, BALDER DANMARK A/S

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer kan ikke imødekomme hele den fremtidige materialeefterspørgsel i byggeriet. Men hvordan kan materialerne fra selektiv nedrivning bidrage bedst muligt til at begrænse forbruget af nye råstoffer? Skal vi bygge mindre og renovere samt transformere mere? Sessionen gennemføres som paneldebat med indspark fra salen.

Deltagere i paneldebat: 

 • Bæredygtighedsansvarlig Jonathan Leonardsen, BALDER DANMARK A/S
 • Leder af Videncenteret for Cirkulært Byggeri Anke Oberender, Teknologisk Institut
 • Kontorchef Rolf Johnsen, Region Midtjylland
 • Forretningsudvikler Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding

 

Session B) Øget genbrug af affald fra storskrald og genbrugspladser

Debatoplæg: Nye indsamlingstiltag - hvad nytter det?
v. Direktør Winie Evers, Odense Renovation A/S

Hvordan tænker vi ud af boksen for at få materialer og helt eller delvist intakte produkter skilt fra affaldsstrømmen på genbrugspladserne og i storskraldet? Vi skal på denne session høre erfaringer med dialog, samarbejde, alternative nærgenbrugspladser, deleområder, storskraldsordninger og andre tiltag, der alle har til hensigt at få større mængder opad i affaldshierarkiet.

Deltagere i paneldebat:

 • Direktør Winie Evers, Odense Renovation
 • Kommuneservice- og kommunikationschef Niels Damgaard, AffaldPlus
 • Programleder Sofie Schousboe Laursen, Kredsløb
 • Projektleder Mette Tronhus, Københavns Kommune
15:25-15:35
Samling i plenum
15:35-16:25
Opsamling og afslutningsdebat: ”Hvordan kommer vi videre med den cirkulære økonomi i Danmark i lyset af Circularity Gap Report?”

Panel:
Global Sustainability Lead Thomas Fruergaard Astrup, Rambøll
Direktør Winie Evers, Odense Renovation A/S
Fagleder for CØ Iben Sohn, Dansk Industri
CSR- og bæredygtighedschef Marie Busck, Dansk Mode & Textil
Bæredygtighedsansvarlig Jonathan Leonardsen, BALDER DANMARK A/S

16:25-16:30
Afslutning og afrunding

v/DAKOFA

16:45-18:00
Get-together (sponsor JOCA)
16:45-18:00
Generalforsamling
19:00-19:30
Velkomstdrink
19:30-1:00
Middag inkl. Mick Øgendahl
1:00-2:00
Natmad (sponsor PWS)

Fredag d. 22. september 2023

9:30-14:30
Tur til Esbjerg - ReSource Denmark, European Energy og Energnist

Der er plads til 50 deltagere på turen, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

ReSource Denmark’s fuldskala plastsorteringsanlæg (Veldbæk Industrivej 18, 6705 Esbjerg Ø), og European Energy’s pilotskala PtX pyrolyseanlæg (Mådevej 93A, 6705 Esbjerg Ø), samt Energnists affaldsforbrændingsanlæg i Måde (Måde Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø)

Tilmelding til turen skal ske her!

9:30-14:30
Tur til Kolding - Ragn-Sells og Redux

Der er plads til 50 deltagere på turen, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Ragn-Sells nye sorteringsanlæg til hård plast (Stålvej 6, 6000 Kolding), samt Redux' nye genbrugsplads med fokus på genbrug (Bronzevej 3, 6000 Kolding)

Tilmelding til turen skal ske her!

10:00-12:00
LEGO Idea House

Der er kun plads til 19 deltagere på turen, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

LEGO Idea House

Tilmelding til turen skal ske her!

9:45-14:00
LEGO Idea House og LEGO Factory

Der er kun plads til 19 deltagere på turen, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

LEGO Idea House samt LEGO Factory

Tilmelding til turen skal ske her!

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

Start: 21. september 2023 - kl. 09.00
Slut: 22. september 2023 - kl. 14.30

Hvor

Hotel Legoland
Aastvej 107190 Billund

Deltagergebyr

Pris medlemmer (2), ekskl. moms
DKK 5.000,00
Pris medlemmer (1), ekskl. moms
DKK 4.500,00
Pris ikke-medlemmer (2), ekskl. moms
DKK 10.000,00
Pris ikke-medlemmer (1), ekskl. moms
DKK 9.500,00

Framelding

Tilmelding er bindende efter
12. september 2023

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.