Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Studietur: Tur til Esbjerg - ReSource Denmark, European Energy og Energnist

Tur til Esbjerg - ReSource Denmark, European Energy og Energnist
Studietur i forbindelse med DAKOFAs årskonference 2023. Tilmelding til studieturen skal ske separat og er kun for tilmeldte deltagere på årskonferencen.

Tur til Esbjerg – ReSource Denmark, European Energy og Energnist

Der er plads til 50 deltagere på turen, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.
Turen starter ved Hotel Legoland kl. 9.30 og slutter samme sted kl. 14.30. Der udleveres madpakke med sandwich og vand til turen. 
Husk praktisk fodtøj (lukkede sko og ingen høje hæle) og evt. regnfrakke. 

ReSource Denmark’s fuldskala plastsorteringsanlæg (Veldbæk Industrivej 18, 6705 Esbjerg Ø)

Vi skal se ReSource Denmark’s plastsorteringsanlæg i Esbjerg (link), som vil stå færdigt ved årsskiftet 2023/2024 og bliver Danmarks største plastsorteringsanlæg. Det vil have en kapacitet til årligt at sortere op til 160.000 tons blandet plastaffald i genanvendelige fraktioner. Der er i dag et stort behov for infrastruktur til sortering af plastaffald, da plast i stor skala forbrændes eller eksporteres til udlandet, og ReSource vil være en central bidragsyder til at nå målene for plastgenanvendelse i Norden, når anlægget sættes i drift. ReSource giver også mulighed for sporbarhed fra affald til produkt, hvilket vil være afgørende for nøgleaktører i branchen fremover.

European Energy’s pilotskala PtX-elektrolyseanlæg (Mådevej 93A, 6705 Esbjerg Ø)

På vej fra plastsorteringsanlægget til affaldsforbrændingsanlægget ser vi første etape af European Energy’s pilotskalaanlæg til brintproduktion med bl.a. 3 MW elektrolyseenhed, kompressoranlæg, tørkølere og nitrogengenerator.  

Vi hører mere om European Energy’s igangværende byggerier og planer (link) for etablering af store PtX-anlæg i Danmark til produktion af brint og af metanol, herunder et PtX-anlæg i Aabenraa, som køber CO2 fra forskellige carbon capture anlæg i Sønderjylland. Vi er i et mødelokale hos Energnist.

Energnists affaldsforbrændingsanlæg i Måde (Måde Industrivej 35, 6705 Esbjerg Ø)

Vi hører om Energnists beregninger, planer og muligheder for at etablere et Carbon Capture anlæg til røggassen fra affaldsforbrændingsanlægget i Måde. De fortæller også om klyngesamarbejdet i Esbjerg om en fremtidig transport-struktur til CO2 og udnyttelse eller lagring af CO2 fra carbon capture anlæg. Endelig vil Energnist også fortælle om deres modtagekontrol og overvejelser om evt. udbygget modtagekontrol, som vil blive et kommende krav jf. den folketings-politiske aftale fra august 2022.

Efter oplæg ved European Energy og Energnist kan man vælge at deltage i en rundvisning på affaldsforbrændingsanlægget eller at deltage i (fortsat) diskussion om CCSU og Power-t-X.

Program

9:30-14:30
Tur til Esbjerg - ReSource Denmark, European Energy og Energnist
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. september 2023
kl. 09.30 - 14.30

Hvor

Esbjerg

Deltagergebyr

Deltagelse (kun for deltagere på DAKOFAs årskonference)
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.