Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Studietur: Tur til Kolding - Ragn-Sells og Redux

Tur til Kolding - Ragn-Sells og Redux
Studietur i forbindelse med DAKOFAs årskonference 2023. Tilmelding til studieturen skal ske separat og er kun for tilmeldte deltagere på årskonferencen.

Tur til Kolding – Ragn-Sells og Redux

Der er plads til 50 deltagere på turen, og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Turen starter ved Hotel Legoland kl. 9.30 og slutter samme sted kl. 14.30. Der udleveres madpakke med sandwich og vand til turen. Husk praktisk fodtøj (lukkede sko og ingen høje hæle) og evt. regnfrakke

Ragn-Sells nye sorteringsanlæg til hård plast (Stålvej 6, 6000 Kolding)

Ragn-Sells Danmark og den hollandske plastgenanvendelsesvirksomhed Van Werven er som et joint venture ved at bygge et større sorteringsanlæg til hårdt plastaffald fra kommuner, virksomheder, byggeri og industri. Anlægget vil håndtere plastaffald som eksempelvis kasserede rør, plader, paller, kasser, spande og møbler mv.

Vi skal se den midlertidige sorteringslinje i drift og høre om arbejdet med at færdiggøre anlægget, så det kan håndtere 20.000 tons årligt. Den midlertidige sorteringslinje vil muliggøre en mere præcis sortering af blandet hård plast efter dets type og egenskaber. Der arbejdes på at bygge en ny fabrik i Kolding, RSW Plastics, som skal kunne oparbejde de udsorterede plastfraktioner til færdige råvarer for nye produkter.

Ragn-Sells står også for at indsamle og sortere det danske PVC-affaldet jf. aftale med PVC-branchens genanvendelsesordning Wuppi. Efter sorteringen på det nye anlæg i Kolding vil PVC-fraktionerne blive fragtet til Holland, hvor Van Werven står for den videre oparbejdning mhp. på det europæiske marked.

Redux' nye genbrugsplads med fokus på genbrug (Bronzevej 3, 6000 Kolding)

Kolding Kommune har fokus på at gøre mere for både klimaet og det lokale erhvervsliv ved at genbruge mere, og kommunen ønsker at forme en stærk genbrugskultur hos deres borgere. Besøget starter i "Bronzehallen" ved siden af Kolding Nord Genbrugsplads, som er kommunens største og nyeste genbrugsplads.

Vi hører om Redux Affald & Genbrug og om "Genbrugsfællesskabet" - et fællesskab for mennesker som tænker bæredygtighed og genbrug. Vi hører bl.a. om tankerne bag et kommende event ”Hyg og Byg”, hvor studerende kommer og henter gratis møbler til deres studenterboliger.

Den 1. september åbnede Redux et stort genbrugsområde kaldet ”Skatkammeret”, der giver både virksomheder og humanitære organisationer lige og let adgang til gratis genbrug. Det genbrug, som virksomhederne ikke tager, forventer Redux at afsætte til borgere og andre interesserede. Skatkammeret har til huse i Bronzehallen, hvor projektlederen vil fortælle om de mange overvejelserne på vejen hen mod åbningsdagen.

Der er rundvisning på Kolding Nord Genbrugsplads og i Skatkammeret, hvor vi hører om den daglige drift og erfaringerne fra projektets start. De nye krav til genbrugsområderne på genbrugspladserne, Redux’ måde at indsamle og afsætte genbrug, og på Genbrugsplads Nord er der et nyt område til indsamling af tekstil og tekstilaffald, hvor de nye muligheder og regler er indtænkt.

Program

9:30-14:30
Tur til Kolding - Ragn-Sells og Redux
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

22. september 2023
kl. 09.30 - 14.30

Hvor

Kolding

Deltagergebyr

Deltagelse (kun for deltagere på DAKOFAs årskonference)
DKK 0,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.