Hybrid-seminar: Status på implementering af det udvidede producentansvar for emballage

Status på implementering af det udvidede producentansvar for emballage
Et flertal af Folketingets partier indgik den 30. august 2022 en politisk aftale om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter, som skal have virkning fra den 31. december 2024. Udmøntning af den politiske aftale vil medføre en større omorganisering af affaldssektoren.

Nu har Miljøministeriet sendt et forslag om ændring af Miljøbeskyttelsesloven i høring. Der er frist for høringssvar den 30. august 2023, kl. 12.00.

Lovforslagets formål er at supplere, ændre og præcisere de gældende bemyndigelseshjemler og regler om udvidet producentansvar for emballage, udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter og udvidet producentansvar for fiskeredskaber, der indeholder plast. Lovforslaget med tilhørende bekendtgørelser vil udmønte den politiske aftale, samt sikre at Danmark lever op til kravene for udvidede producentansvarsordninger i affaldsdirektivet, emballagedirektivet og engangsplastdirektivet.

Lovforslaget er opdelt i tre dele: 

1. Udvidet producentansvar for emballage
- Roller og ansvarsfordeling for emballageaffald fra hhv. husholdninger og affaldsproducerende virksomheder
- Godkendelse af kollektive ordninger
- Egne tilbagetagningsordninger
- Finansielle forpligtelser
- Overgangsperioder
2. Håndtering af affald, der ikke er emballageaffald i det udvidede producentansvar for emballage
3. Udvidet producentansvar for visse engangsplastprodukter og fiskeredskaber, der indeholder plast.

Den første af tre forventede bekendtgørelser, Bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage, har været i høring med frist for høringssvar den 13. juni. 

På seminaret kan I blive opdateret på indholdet af lovforslaget og stille spørgsmål til Miljøministeriet. Desuden har vi inviteret en række centrale aktører til at fortælle, hvordan de forbereder sig på de mange ændringer, som producentansvaret vil medføre. 

Se lovforslaget på Høringsportalen og notat om lovforslagets indhold.
Den politiske aftale er her.

Program

12:00-12:30
Let frokost
12:30-12:45
Introduktion

Annette Braunstein og Mette Skovgaard, DAKOFA

12:45-13:45
Præsentation af lovforslaget om udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter

Anne Harborg Larsen, Miljøministeriet

13:45-14:15
Spørgsmål til lovforslaget fra deltagerne
14:15-14:35
Pause
14:35-14:55
Hvordan forbereder producenterne sig?

Jonas Engberg, COOP

14:55-15:15
Hvordan forbereder kollektivordningerne sig?

Philippa Wichmann Christensen, VANA

15:15-15:35
Hvordan forbereder Dansk Producentansvar sig?

Johnny Bøwig, Dansk Producentansvar

15:35-15:55
Hvordan forbereder kommunerne sig?

Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

15:55-16:00
Opsamling og afrunding
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

24. august 2023
kl. 12.00 - 16.00

Hvor

DAKOFAs lokaler og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149, Bygning 8, 4. sal1620 København V

Deltagergebyr

FYSISK pris medlemmer ekskl. moms
DKK 600,00
FYSISK pris ikke-medlemmer ekskl. moms
DKK 2.575,00
ONLINE Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 600,00
ONLINE Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 2.575,00
FYSISK Pris Studerende ekskl. moms
DKK 600,00
ONLINE pris studerende, ekskl. moms
DKK 600,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.