Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Producentansvar: bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage

03. maj 2023
Producentansvar: bekendtgørelse om registrering og indberetning af emballage
Udkast i høring frem til den 13. juni kl. 12.

I august 2022 indgik et flertal af de politiske partier en aftale om Udvidet producentansvar for emballage og engangsplastprodukter, som skal træde i kraft 1. januar 2025.

Bekendtgørelsen er første fase af udmøntningen af den politiske aftale. Bekendtgørelsen definerer producentbegrebet og omfatter en pligt til som emballageproducent at registrere sig i producentregistret hos Dansk Producentansvar og til at indberette forventede markedsførte mængder for 2024 fordelt på forskellige kategorier af emballage mv. Producenter, der markedsfører under 8 ton emballage om året kan dog vælge at indberette færre oplysninger om de forventede markedsførte mængder. Pligten til at registrere sig og indberette forventede markedsførte mængder er nødvendig for, at det udvidede producentansvar kan fungere fra 1. januar 2025, hvor det træder i kraft.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at de registrerings-, indberetnings- og betalingsforpligtelser, der pålægges de omfattede producenter, kan overtages af kollektive ordninger.

Alle virksomheder vil fra start skulle skabe sig et overblik over deres emballageforbrug. Dette indebærer at indhente vægt og materialeoplysninger fra emballageleverandører, kontrollere at oplysningerne er korrekte og skrive oplysningerne ind i et IT-system eller sikre andet overblik. Nogle virksomheder vil have et behov for at få vejet emballager for at kunne opfylde det årlige indberetningskrav.

Det er værd at bemærke, at bekendtgørelsen har en omfattende definition af begrebet en ”producent”.

Dansk Producentansvar er registeransvarlig og fører et digitalt producentregister over producenter, der markedsfører emballage, repræsentanter for producenter og kollektive ordninger. Registreringen skal ske på Dansk Producentansvars hjemmeside, www.producentansvar.dk. Registret er offentligt. Registrering skal ske senest den 31. marts 2024. 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2024.

Bekendtgørelsen er den første af tre forventede bekendtgørelser. De to andre bekendtgørelser forventes at vedrøre: organisering, rammer for ansvar, overdragelse, tilbagetagningsordninger, kompensation m.v. og EPR for drikkebægre (Q4 2023), samt kriterier for miljøgraduering, serviceniveauer (i kommunerne) og evt. en formel for erhvervsemballageaffald (Q2 2024).

Desuden forventes et lovforslag fremsat i oktober 2023, der kommer i ekstern høring ultimo maj 2023. Lovforslaget vil indeholde nødvendige lovhjemler til producentansvaret på bl.a. emballage og drikkebægre. 

Det udvidede producentansvar for emballage skønnes at omfatte ca. 41.000 virksomheder. Heraf skønnes ca. 8.000 virksomheder årligt at markedsføre emballage over bagatelgrænsen på 8 ton og ca. 33.000 virksomheder årligt at markedsføre under bagatelgrænsen. 

Se udkastet til bekendtgørelse og høringsbrevet på Høringsportalen. De modtagne høringssvar vil også blive offentliggjort her. 

Se mere om producentansvar Miljøstyrelsen, Emballage, producentansvar og oprydningsansvar

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.