Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Retten til reparation som et led i en cirkulær strategi

24. august 2022
Retten til reparation som et led i en cirkulær strategi

En ny rapport undersøger lovgivningsmæssige muligheder og barrierer ved at introducere ”retten til reparation” for elektroniske enheder på EU-niveau.

Som en del af de cirkulære ambitioner for EU har Europa-Kommissionen argumenteret for en holistisk tilgang til at tackle udfordringen med de massive miljømæssige og sociale omkostninger, som forbruget af elektroniske enheder medfører. En ny rapport fra den europæiske forskningsenhed JRC undersøger i den forbindelse den såkaldte ”ret til reparation” som et muligt nøgleaspekt i at løse disse udfordringer.

Den nye rapport indeholder først en generel gennemgang af de miljømæssige og sociale udfordringer, som produktion og forbrug af elektroniske enheder medfører (her med særligt fokus på smartphones, tablets og bærbare computere) samt de nuværende regler og rammer for retten til reparation. Og her bliver det tydeligt, at retten til reparation, og dermed øget levetid for de enkelte enheder, vil kunne medføre en betydelig positiv miljøeffekt. Analysen viser eksempelvis, at forlængelse af levetiden på mobiltelefoner med bare ét år vil reducere udledningen af drivhusgasser svarende til, at man fjerner mere end 1 million biler fra de europæiske veje hver dag. Samtidig understreges det også, at bedre muligheder for reparation kan medføre en række positive socioøkonomiske effekter, herunder særligt for marginaliserede grupper i samfundet, idet det både vil kunne skabe lokale jobs for personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet og samtidig vil kunne betyde, at mennesker fra denne gruppe får bedre adgang til elektroniske produkter på grund af en reduceret (levetids)pris.

På baggrund heraf præsenterer forfatterne en analyse af muligheder og barrierer samt et egentligt sæt anbefalinger til, hvordan man kan komme videre i forhold til at fremme retten til reparation. 

Her fremhæver forfatterne en række generelle anbefalinger, bl.a. mere modulært design og bedre adgang til reservedele, værktøj, reparationsinformation og manualer samt løsninger, der sikrer, at forbrugerne kan få oplysninger om reparation ved køb. Rapporten anbefaler ligeledes at forbrugeradfærd og -præferencer påvirkes i en ny, og mere cirkulær retning gennem bl.a. uddannelse, kommunikation og nudging, som vil kunne hjælpe med at fremme reparation frem for udskiftning samt mere generelt at reducere incitamentet til at købe nyt.

Mere konkret i forhold til en række juridiske muligheder og udfordringer præsenterer rapporten også otte overordnede anbefalinger:

-Gøre reparation muligt gennem bl.a. retten til reparation

-Forbyde digitale hindringer og kontraktuelle begrænsninger for retten til reparation

-Skabe økonomiske incitamenter til reparation

-Understøtte tilgængeligheden af faglært arbejdskraft, der kan reparere

-Styrke forbrugernes tillid til kvaliteten af reparationsservices

-Understøtte strukturen i reparationssektoren

-Tilpasse garantiperioder, så de fremmer bæredygtig praksis

Du kan også læse mere om arbejdet for retten til reparation i denne DAKOFA nyhed samt mere generelt om arbejdet for forbedring af forbrugernes rettigheder i denne DAKOFA-nyhed.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.