Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Europa-Parlamentet arbejder for retten til reparation

19. januar 2022
Europa-Parlamentet arbejder for retten til reparation

Det skal være en almen ret at kunne reparere produkter, der går i stykker. Muligheder og perspektiver præsenteres i en ny briefing fra Europa-Parlamentet.

Som det også blev omtalt i denne nyhed arbejder Europa-Kommissionen i øjeblikket på et forslag til, hvordan man kan sikre de europæiske borgeres ret til reparation. I den forbindelse har Europa-Parlamentet nu udgivet en såkaldt ”briefing”, der giver et kort overblik over, hvad retten til reparation (ifølge Parlamentet) bør omfatte, forbrugernes holdning til reparation, produktforældelse, nuværende og fremtidige EU-politikker samt både Parlamentets og forskellige øvrige aktørgruppers holdning til området.

For at indkredse emnet, indledes dokmentet med at definere retten til reparation som:

- retten til reparation i løbet af en garantiperiode,

- retten til reparation efter den lovbestemte garantiperiode er udløbet, samt

- forbrugernes ret til selv at kunne reparere et produkt (i modsætning til at være nødsaget til at benytte sig af officielle reparationsværksteder).

Området har længe været i Parlamentets søgelys
Ifølge briefingen har Parlamentet gennem mere end et årti været en stærk forkæmper for at forbedre forbrugernes reparationsmuligheder, herunder bl.a. gennem en række resolutioner med henblik på at indføre: 

- et akkrediteringssystem for genbrugs- og reparationssteder,

- ressourceeffektivitet, herunder produktstandarder, der sikrer, at produkter har en lang levetid og er egnet til bl.a. at opgradere, reparere og adskille, 

- længere produktlevetid, samt 

- en ny cirkulær økonomi, herunder obligatorisk mærkning af levetid og reparérbarhed. 

I tillæg har Parlamentet også arbejdet for en række øvrige initiativer, herunder bl.a.:

- en undersøgelse af, hvor vidt den lovpligtige produktgaranti kunne forlænges til samme periode, som den estimerede levetid for specifikke produkter

- en øget garanti for de forbrugere, der vælger reparationer

- en lovpligtig garanti for dele, der er blevet repareret af en professionel samt,

- en opfordring til Medlemsstaterne om at lancere forbrugerorienterede kampagner, der fremmer reparationer samt at introducere incitamenter til reparation så som eksempelvis en ”craftsman bonus”.

Forbrugere bakker op, men der er flere barrierer
Parlamentets arbejde bygger på en lang række undersøgelser om produkter, forbrugere og reparationer. Gennem disse har Parlamentet bl.a. kunnet erfare, at den vigtigste årsag til at forbrugerne ikke får deres produkter repareret er, at de vurderer, at det er for dyrt. Ofte har årsagen også vist sig at være, at produktet var forældet eller umoderne, eller, at det simpelthen ikke var muligt at reparere produktet. I en undersøgelse fra 2017 nævnte flere forbrugere også, at de ikke vidste hvor, eller hvordan, de kunne få repareret deres produkter samt, at det ville være for besværligt at få det gjort, mens en anden undersøgelse har vist, at de europæiske forbrugere er villige til at betale mere for produkter, der kan repareres, men også, at det afhænger af, hvordan informationen om reparérbarhed præsenteres.

Ikke overraskende har en rækker forbruger- og grønne organisationer bakket op om arbejdet for bedre muligheder for reparation, egentlige regler, der skal facilitere reparation for ikke-professionelle samt garantier for, at private kan få adgang til reservedele og reparationsmanualer. Erhvervsorganisationer peger især på fremme af mulighederne for professionel reparation samt, at man skal sikre, at informationskrav ikke bryder med virksomhedernes immaterielle rettigheder.

Læs mere:
Du kan finde briefingen ”Right to repair” her på Europa Parlamentets hjemmeside.

Som det også tidligere er blevet nævnt, pågår der frem til den 5. april en offentlig høring om ”ret til reparation”. Høringen skal danne grundlag for et initiativ omkring ”ret til reparation”, der forventes at blive præsenteret i tredje kvartal af 2022.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.