Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Nye EU-tal om overførsel af affald

14. april 2023
Nye EU-tal om overførsel af affald
Ny rapport om overførsel af affald viser, at mængden af farligt affald, der eksporteres, er mere end fordoblet og at antallet af ulovlige overførsler er steget kraftigt.

Europa-Kommissionen har udgivet en ny rapport, der gør status over EU’s ”Forordning om overførsel af affald”. Mere specifikt gør rapporten status over implementeringen af forordningen i perioden 2016 til 2019, herunder overvågning og kontrol af overførsler af affald både inden for EU's grænser og mellem EU og tredjelande.

Den nye rapport viser to primære tendenser: for det første blev den samlede mængde af farligt affald, der blev eksporteret (både inden for og uden for EU), mere end fordoblet fra 3,9 millioner tons i 2001 til 8,1 millioner tons i 2019. Dette var til trods for, at den samlede mængde af anmeldt affald forblev stabil gennem hele rapporteringsperioden. De fleste overførsler foregik EU-landene imellem, og de begrænsede mængder, der blev eksporteret fra EU til tredjelande, blev overført til OECD-lande. For det andet steg mængden af ulovlige overførsler, der blev opdaget.

Resultaterne i rapporten stemmer godt overens med de konklusioner, som en evaluering af den nuværende forordning viste tilbage i 2020 (se DAKOFAs nyhed: "Fremtidens affald skal håndteres inden for de europæiske grænser" af 19. maj 2020). Denne evaluering førte til Kommissionens forslag om at revidere de nuværende regler om overførsel af affald, som blev præsenteret i 2021 under overskriften ”Vores affald – vores ansvar”. Målet med det nye forslag, som i øjeblikket er til behandling i Europa-Parlamentet og Rådet, er: at sikre, at EU ikke eksporterer sine affaldsudfordringer til tredjelande; at gøre det lettere at transportere affald til genbrug og genanvendelse inden for EU’s grænser; samt bedre håndtering af ulovlige affaldstransporter.

Rapporten præsenterer bl.a. detaljer om enkelte landes rapporteringspraksis, inspektioner og håndhævelsesforanstaltninger og identificerer også de områder, hvor data stadig er begrænsede, fejlbehæftede eller problematiske at sammenligne.

Kommissionen udarbejder hvert tredje år en sådan implementeringsrapport, som er baseret på årlige indrapporteringer fra medlemsstaterne. Dette er den sjette rapport af sin slags.

 

Læs mere

Du kan læse mere i rapporten “Produktion, behandling og grænseoverskridende overførsel af farligt affald og andet affald i Den Europæiske Unions medlemsstater og Det Forenede Kongerige 2016-2019” som du finder hér.

Du kan også læse mere om stigningen i ulovlig handel med affald i denne tidligere DAKOFA-nyhed.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.