Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Fremtidens affald skal håndteres inden for de europæiske grænser

19. maj 2020
Fremtidens affald skal håndteres inden for de europæiske grænser
Den europæiske transportforordning er under revision med henblik på at accelerere den cirkulære økonomi inden for EU’s grænser. I den forbindelse har Europa-Kommissionen lanceret en ny høring. Frist for svar er den 30. juli 2020.

Ifølge Europa-Kommissionen blev der i 2016 eksporteret fire gange så store mængder affald, som der gjorde i 1992 og med en estimeret værdi på omkring 100 mia. euro. Ifølge kommissionen skal dette massive tab af ressourcer bl.a. nedbringes ved at de gældende regler for transport af affald bliver opdateret. Mere specifikt skal transportforordningen, som er den nugældende europæiske lovgivning for eksport af affald og som har været gældende lov på området siden 2006, nu revideres. Loven udstikker kontrolmekanismer for im- og eksport af affald mellem EU-lande og lande uden for unionen (tredjelande) samt eksportrestriktioner for visse typer af affald og for visse destinationer.

Oprindeligt har hensigten primært været at sikre, at farligt affald ikke blev eksporteret til tredjelande, men i forbindelse med den nyligt vedtagne europæiske Green Deal og igen i forbindelse med den nye europæiske cirkulære handlingsplan blev det bl.a. påpeget, at man ønskede at reglerne opdateres i forhold til unionens cirkulære ambitioner. Målet er således nu i højere grad at behandle affaldet inden for unionens grænser og dermed accelerere den cirkulære økonomi i EU, herunder særligt at fremme forberedelse med henblik på genbrug samt genanvendelse. I tillæg ønskes det at standse eksport af affald til tredjelande, som kan medføre skadelige miljømæssige og sundhedsmæssige følgevirkninger i disse lande eller som kan behandles inden for unionens grænser.

Evaluering viser, at der er brug for nye regler
Som et første skridt i dette arbejde blev der i 2019 udarbejdet en evaluering af de nuværende regler med henblik på at vurdere, i hvilken grad de bl.a. er effektive, relevante og med til at opfylde EU’s generelle målsætninger. Her viste det sig bl.a. at de nugældende regler ikke faciliterer intern bevægelighed for affald, medlemsstaterne imellem, hvilket kan være hindrende for, at den cirkulære økonomi kan blomstre. I tillæg viste evalueringen, at potentielt værdifulde ressourcer eksporteres til tredjelande, hvor der mangler kontrol og viden med, hvordan ressourcerne behandles samt, at reglerne for det farlige affald generelt ikke håndhæves godt nok, med ulovlig og potentielt skadelig eksport af affald til følge.

Input efterlyses
Med udgangspunkt i disse erkendelser har Kommissionen derfor nu lanceret en høring, der har til formål at indsamle synspunkter fra offentligheden om udfordringerne i forbindelse med overførsel af affald samt mere specifikke oplysninger fra de nationale myndigheder, eksperter og private aktører, der er professionelt involveret i transport og håndtering af affald. På baggrund af den føromtalte evaluering samt høringssvarene forventes Kommissionen i slutningen af tredje kvartal i år at arrangere en workshop, hvorefter de forventes at præsentere et endeligt udkast til en revideret forordning i løbet af første kvartal i 2021.

Læs mere
-Du kan finde, og besvare, selve høringen her samt finde den officielle køreplan for revisionen af direktivet på denne side 

-Hvis du vil vide mere om baggrunden for arbejdet, kan du også læse mere i baggrundsnotatet SWD(2020) 26 final.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.