Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Green Deal for EU er nu en realitet

11. december 2019
Green Deal for EU er nu en realitet
Den nye Green Deal fra EU skal sætte retningen for, at EU kan blive klima-neutral i 2050. Cirkulær økonomi bliver en central del af omstillingen, og der forventes et forslag om en EU-model for separat affaldsindsamling.

Den netop tiltrådte formand for Europa-kommissionen, Ursula von der Leyen, præsenterede i dag den nye og ventede Green Deal for EU. Denne nye, grønne aftale er ifølge von der Leyen en vækststrategi, der skal vise retningen for, hvordan Europa som det første kontinent i verden skal nå målet om at blive klima-neutral i 2050.

Aftalen skal skabe en retfærdig, moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor økonomisk vækst er frakoblet ressourceforbruget. Den skal samtidig beskytte, bevare og fremme den europæiske naturkapital og beskytte og bevare menneskers sundhed og livskvalitet fra miljørelaterede risici og påvirkninger. Ifølge den nye aftale skal omstillingen være retfærdig og inkluderende således, at ingen lades i stikken. Endelig er den grønne pagt samtidig en integreret del af den nye Kommissions strategi for også at opnå FN’s bæredygtighedsmål for 2030.


Den cirkulære økonomi er en central del af køreplanen

Som bilag til den grønne aftale præsenterede von der Leyen en køreplan for de kommende og mest vigtige initiativer, der skal bringe EU på rette spor mod 2050, herunder først og fremmest et forslag om en europæisk klimalov, der forventes præsenteret i løbet af marts 2020 såvel som et forslag til det ottende miljøhandlingsprogram, der forventes præsenteret i løbet af 2020.

I tillæg findes imidlertid også en række initiativer med specifikt fokus på bl.a. at opnå en ren og cirkulær økonomi samt et giftfrit miljø. Som oplæg til disse kan man ifølge den meddelelse, der beskriver den nye aftale i detaljer, erfare, at omkring halvdelen af de samlede drivhusgasemissioner og mere end 90 % af biodiversitetstabet og presset på vandressourcerne skyldes udvinding af ressourcer og forarbejdning til materialer, brændsler og fødevarer. Derfor kræver omstillingen til en klimaneutral og cirkulær økonomi en fuld mobilisering af industrien. Men, idet det tager 25 år at omstille en industrisektor og alle dens værdikæder, skal der træffes beslutninger og forholdsregler inden for de kommende fem år, hvis EU skal nå i mål i 2050. Derfor vil Kommissionen allerede i 2020 præsentere en række initiativer med fokus på netop industrien og den cirkulære omstilling:

I forhold til den cirkulære økonomi bebuder den nye Green Deal bl.a., at Kommissionen vil præsentere en ny handlingsplan for cirkulær økonomi i marts 2020, som skal følge op på den handlingsplan, der blev præsenteret i december 2015. Forud for denne vil kommissionen i løbet af januar 2020 præsentere en ny industristrategi, som særligt skal fokusere på digital omstilling. I oktober 2020 forventer Kommissionen at præsentere en lovgivning om batterier til støtte for den strategiske handlingsplan om batterier og den cirkulære økonomi, mens man generelt fra 2020 kan forvente forslag om reformer af affaldslovgivningen samt initiativer, der skal stimulere førende markeder for klimaneutrale og cirkulære produkter i energiintensive industrisektorer. I forhold til at fremme et giftfrit miljø forventer Kommissionen at præsentere en kemikaliestrategi for bæredygtighed i løbet af sommeren 2020.


Særligt foks på produkter og produktdesign

I den kommende CØ-handlingsplan vil der mere specifikt blive lagt øget vægt på produktdesign. I den forbindelse vil det blive prioriteret at reducere anvendelsen af materialer og at genbruge dem frem for at genanvende dem (bemærk i øvrigt, at der er en fejl i den danske oversættelse af dette udsagn, idet man i den danske oversættelse prioriterer genanvendelse frem for genbrug). Denne prioritering skal fremme nye forretningsmodeller, der eksempelvis er baseret på leje og deling af varer og tjenester, så længe de reelt er bæredygtige og økonomisk overkommelige.

I forhold til produktlevetid vil det bl.a. blive undersøgt, om der er behov for en "ret til reparation", mens der også vil blive dæmmet op for apparaters, især elektronikprodukters, indbyggede forældelse. Generelt vil Kommissionen arbejde for, at pålidelige, sammenlignelige og verificerbare oplysninger bliver tilgængelige for forbrugerne, eksempelvis ved hjælp af et elektronisk produktpas, således at forbrugerne kan træffe mere bæredygtige beslutninger. Virksomheder, der kommer med "grønne anprisninger", bør underbygge disse ud fra en standardmetode for vurdering af deres miljøpåvirkninger.

Mere generelt i forhold til fremme af et solidt marked for sekundære råvarer og biprodukter, ønsker Kommissionen at fremme et stærkere samarbejde på tværs af værdikæderne. Kommissionen vil overveje at indføre retlige krav, der skal sætte skub i markedet for sekundære råmaterialer, og som indeholder en obligatorisk forpligtelse til genanvendelse (af eksempelvis emballage, køretøjer, byggematerialer og batterier). For at forenkle affaldshåndteringen for borgerne og sikre, at virksomhederne får renere sekundære materialer, vil Kommissionen også fremlægge forslag om en EU-model for separat affaldsindsamling.

Af øvrige initiativer kan bl.a. nævnes en "Fra jord til bord"-strategi, der forventes præsenteret i foråret 2020 samt en ny strategi for bæredygtig finansiering, der forventes præsenteret i efteråret 2020.

 

Læs mere

Du kan finde dagens pressemeddelelse via dette link, hvorunder du også kan finde links til de vigtigste sider og dokumenter. I tillæg kan du hente den officielle meddelelse fra Kommissionen COM/2019/640 samt den tilhørende køreplan i Eurolex ved at klikke her.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.