Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ulovlig handel med plastaffald er eksploderet

11. september 2020
Ulovlig handel med plastaffald er eksploderet
En ny rapport fra den internationale politiorganisation INTERPOL om global håndtering af plastaffald har identificeret en 'alarmerende stigning' i ulovlig handel med plastaffald over hele verden inden for de seneste to år.

Udviklingen er eskaleret siden 2018, hvilket falder sammen med tidspunktet for, hvornår Kina introducerede importrestriktioner for 24 forskellige typer affald, herunder også plastaffald. I perioden mellem 1992 og 2018 absorberede det kinesiske marked 45% af verdens samlede mængder plastaffald, men ud fra data for handel har man kunnet se, at der på baggrund af importstoppet er sket en øget omdirigering af plastaffald, hvor det især har været lande i syd- og Sydøstasien, som i stedet begyndte at modtage affaldet. Der er også set en øget stigning i handel med plastaffald inden for EU, hvor affaldet især bliver rettet mod central- og Østeuropa. Ud fra de tilgængelige data kan man kan imidlertid også se, at disse nye veje ikke fuldt ud kan kompensere for de mængder, som blev sendt til Kina forud for 2018, og at der derfor i stedet nu ses øget ulovlig handel og øget ulovlig affaldsbehandling af plastaffald.

Affaldet finder hele tiden nye veje

Den nye rapport viser også, at der særligt har været en betydelig stigning af ulovlige affaldshandler, hvor affaldet er blevet omdirigeret til Sydøstasien via flere transitlande, for på den måde at camouflere oprindelseslandet. I takt med at flere og flere lande indfører mere strikse lovgivninger for modtagelse og håndtering af affald, bliver affaldet hele tiden omdirigeret til nye og mere sårbare lande. Ifølge rapporten er der fortsat lande i Sydøstasien, som ikke har restriktioner, men på sigt forventer man også at lande i Afrika og Sydamerika kan blive mulige destinationer for verdens plastaffald. Handlerne sker bl.a. på baggrund af falsk deklarering af affaldet eller at man ”gemmer” kontaminerede mængder bag rene mængder.

Tegn på organiseret og sofistikeret kriminalitet

Disse ulovligheder resulterer allerede nu i flere affaldsbrande og ulovlig deponering. Men der rapporteres i stigende grad også om mere hårdkogte kriminelle handlinger. Mange lande har observeret organiserede kriminelle grupper, som står bag handlerne og ifølge INTERPOL opererer mange af grupperne på et relativt sofistikeret niveau og kan ofte gemme deres aktiviteter i lovlige affaldsselskaber.

I den nye rapport kan man også finde en række konkrete casestudier, som viser omfanget af problemet. Bl.a. kan man læse om en fransk borgmester, der i 2019 blev myrdet idet han forsøgte at stande et ulovligt læs fra en lastbil, hvilket ifølge INTERPOL er et tegn på, at der er tale om mere organiseret kriminalitet.

Ifølge formanden for INTERPOLs rådgivende komité for miljøoverholdelse og håndhævelsesudvalg, Calum MacDonald, har vi indtil nu haft stort fokus på miljøudfordringerne ved den globale produktion af plastaffald. Men nu er der evidens for, at vi i tillæg også bør rette fokus mod at identificere og vurdere, hvordan kriminelle udnytter nye og allerede eksisterende såbarheder i markedet. I den forbindelse opfordrer formanden til, at fokus på håndhævelse af loven på både im- og eksportniveau øges markant.

Læs mere

Du kan finde hele rapporten ”INTERPOL Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global plastic waste market since January 2018” her.

INTERPOL er den største internationale politiorganisation i verden, og arbejder for at forhindre og bekæmpe international kriminalitet. INTERPOLs globale team samarbejder med ekspertbureauer i 194 lande for at afsløre og forstyrre forureningskriminalitet og nedbryde grupperne bag den. INTERPOL-ledede operationer, uddannelse og kapacitetsopbygning hjælper retshåndhævelsen med at nedbringe kriminelle forurenere.

INTERPOL-rapporten finansieres af LIFE SMART Waste Project, som er et kapacitetsopbygningsinitiativ der er finansieret af EU’s LIFE-program, der adresserer affaldskriminalitet. Den danske INTERPOL-afdeling har ikke leveret oplysninger til rapporten.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.