Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen anbefaler udfasning af MGP

15. maj 2020
Miljøstyrelsen anbefaler udfasning af MGP

Kombineret indsamling af metal-, glas- og plastaffald bør ifølge Miljøstyrelsen udfases. DAKOFA afholder webinar om emnet den 28. maj, hvor Miljøstyrelsen præsenterer baggrunden for anbefalingen.

Kasseret metal, glas og plast fra danske husholdninger indsamles i dag sammenblandet i 22 kommuner.

På baggrund af blandt andet nye undersøgelser, der viser, at genanvendeligheden af sammenblandet glas og plast er dårligere set i forhold til glas og plast, der er sorteret særskilt, anbefaler Miljøstyrelsen nu, at der bør ske en udfasning af den kombinerede indsamling.

Miljøstyrelsen anbefaler samtidig, at udfasningen kan ske i form af en overgangsordning, så de nuværende ordninger i kommunerne får lov at udløbe, så der fra 2025 ikke længere kan sammenblandes metal, glas og plast i Danmark.

Miljøstyrelsens faglige vurdering bygger især på tre undersøgelser udarbejdet i perioden januar 2018 – april 2020. Det drejer sig om Miljøprojekt 2066, der blandt andet undersøger kvalitetsmæssig forskel på kombineret og særskilt indsamling, Miljøprojekt 2111, der dykker nærmere ned i sammenblandingen af metal, glas og plast og senest har Rambøll testet kvaliteten af fraktionerne fra sammenblanding af metal, glas og plast.

I det nye faglige notat fra Rambøll er der testet for, i hvor høj grad kvaliteten af det indsamlede materiale er sammenligneligt med kvaliteten af det særskilt indsamlede materiale. Og konklusionen af testene underbygger konklusionerne fra Miljøprojekt 2066 og 2111, idet kvaliteten af glas indsamlet sammenblandet med metal og plast er ringere end glas fra særskilt indsamling eller i kuber. Testene viser samtidig, at plast fra særskilt indsamling gennemsnitligt set er lidt mere anvendeligt end plast fra en kombineret indsamling af metal, glas og plast.

Ud over de konkrete undersøgelser af kvaliteten af det indsamlede materiale, baserer Miljøstyrelsen også vurderingen af affaldsordningen på dialog med branchen og kommunerne.

Arbejdet med at vurdere sammenblandingen af metal, glas og plastaffald kommer i forbindelse med implementeringen af EU’s nye affaldsdirektiv.

Det nye affaldsdirektiv stiller krav til medlemslandene om særskilt indsamling af husholdningslignende affald. Der kan afviges fra særskilt indsamling og tillades sammenblanding af fraktioner, men dette kræver en undtagelsesbestemmelse, jf. art. 10 stk. 3 i det nye affaldsdirektiv. Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at der ikke kan gives undtagelse for kombineret indsamling af metal, glas og plast med baggrund i, at genanvendeligheden af sammenblandet glas og plast er dårligere set i forhold til særskilt indsamling af glas og plast.

DAKOFA afholder webinar om indsamling af MGP-fraktionen torsdag den 28. maj 2020 kl. 12.30-15.00. Du kan se program for webinaret og tilmelde dig ved at trykke hér.

Du kan se Miljøstyrelsens nyhed om emnet ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.