Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: MGP - derfor må man ikke blande det sammen!

MGP - derfor må man ikke blande det sammen!

22 danske kommuner skal finde en ny løsning for indsamling af metal, glas og plast senest i 2025.

Miljøstyrelsen har i en pressemeddelelse den 15. maj 2020 anbefalet, at der bør ske en udfasning af den kombinerede indsamling af metal, glas og plast. Det sker på baggrund af blandt andet nye undersøgelser, der viser, at genanvendeligheden af sammenblandet glas og plast er dårligere set i forhold til glas og plast, der er sorteret særskilt.

Miljøstyrelsens faglige vurdering bygger især på tre undersøgelser udarbejdet i perioden januar 2018 – april 2020. Det drejer sig om Miljøprojekt 2066, der blandt andet undersøger kvalitetsmæssig forskel på kombineret og særskilt indsamling, Miljøprojekt 2111, der dykker nærmere ned i sammenblandingen af metal, glas og plast og senest har Rambøll testet kvaliteten af fraktionerne fra sammenblanding af metal, glas og plast.

På dagens webinar vil Miljøstyrelsen forklare baggrunden for deres anbefaling og vi skal også høre nærmere om Rambølls dugfriske rapport om emnet. Desuden vil én af de 22 berørte kommuner, Aarhus Kommune, fortælle om konsekvenserne af anbefalingen i netop deres kontekst, og endelig vil vi lade ordet være frit, så alle deltagere vil have chancen for at dele deres viden og synspunkter.

Deltag i dagens webinar og bliv klogere på baggrunden for og konsekvenserne af Miljøstyrelsens anbefaling om ikke at sammenblande metal, glas og plast ved indsamling fra private husstande.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på webinaret via ZOOM, er det også muligt at se en livestream af webinaret på Youtube - du skal blot skrive, at du har behov for et Youtube link i bemærkningsfeltet på tilmeldingsblanketten. Efter webinaret fremsendes desuden et Youtube link til deltagerne, hvor det vil være muligt at gense webinaret i en periode på 7 dage.

Program

12:30-12:40
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:40-13:10
Baggrunden for anbefalingen

v. Miljøstyrelsen

13:10-13:25
Opklarende spørgsmål og svar
13:25-13:50
Rapporten bag anbefalingen
Anders M. Fredenslund, Rambøll
Anders M. Fredenslund
Rambøll
13:50-14:00
Opklarende spørgsmål og svar
14:00-14:10
PAUSE
14:10-14:30
Hvad gør vi nu i Aarhus Kommune?

v. Lene van der Raad, Chef for Genbrug & Energi i Aarhus Kommune

14:30-14:35
Opklarende spørgsmål og svar
14:35-15:00
Debat med oplægsholderne
15:00-15:00
Afrunding og tak for i dag

v. DAKOFA

Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

28. maj 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online webinar ZOOM

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.