Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Levetiden for elektronik skal forlænges

05. november 2020
Levetiden for elektronik skal forlænges
Det mener man bl.a. i Frankrig og i Europa-Parlamentet, hvor man begge steder arbejder aktivt på at gøre virkelighed af ambitionerne.

I følge flere europæiske medier, skal en ny fransk mærkningsordning være med til at forlænge levetiden for elektroniske produkter. Mærkningsordningen skal sikre, at forskellige elektroniske produkter og husholdningsapparater bærer et klistermærke, der angiver, hvor lang produktets forventede levetid vil være samt, ved hjælp af en skala fra 1 til 10, hvor let produktet er at reparere. Ordningen sættes i gang fra 1. januar 2021 og vil i første omgang være obligatorisk for smartphones, fjernsyn, bærbare computere, frontbetjente vaskemaskiner og plæneklippere. Det er herefter hensigten, at ordningen løbende udvides med flere produkter.

Den franske regering ønsker samtidig, som led i arbejdet med at fremme ”retten til reparation”, at konstruere et netværk af værksteder, der kan tilbyde en reparationspakke til en lav startpris.

Det er ydermere hensigten at introducere QR-koder på produkterne, der giver forbrugerne mulighed for at sammenligne etiketter for at se, hvor meget det pågældende produkt, inklusive fremstillingsprocessen, påvirker miljøet.

Målet med de forskellige tiltag er at reducere mængden af elektronik og husholdningsapparater, der kasseres, når de går i stykker fra de nuværende 60% til 40% inden for tre år og dermed bevæge sig fra den lineære til den (mere) cirkulære økonomi.

Parlamentet er også i gang

I Europa-Parlamentet arbejder en gruppe parlamentsmedlemmer på at fremme produktsikkerhed og -bæredygtighed samt at øge forbrugerbeskyttelsen og har i den forbindelse netop vedtaget en resolution, hvor de opfordrer kommissionen til at gøre reparation af elektronik ”mere tiltalende, systematisk og omkostningseffektivt” og derigennem give borgeren en ”ret til at reparere”.

I samme omgang beder Parlamentsmedlemmerne også Kommissionen om at overveje en mærkningsordning, der skal oplyse borgeren om produkters holdbarhed med henblik på at understøtte genbrugsmarkeder samt på at fremme mere bæredygtig produktionspraksis. Ifølge Parlamentsmedlemmerne bør det i forlængelse heraf være sådan, at opdateringer til visse digitale enheder skal kunne holde levetiden ud uden at forringe produktets ydeevne.

Ifølge en måling fra Eurobarometer vil 77% af de europæiske borgere hellere reparere deres enheder end at skifte dem ud ligesom 79% mener, at producenterne bør være forpligtet til at gøre det lettere at reparere digitale enheder eller at udskifte enkeltdele.

Kommissionen har allerede igangsat sit arbejde med at forlænge levetiden for elektronik, hvilket du bl.a. kan læse mere om i denne og denne nyhed.

Læs mere

Du kan bl.a. læse om den kommende franske ordning i artiklen France confronts "planned Obsolescence" with repairability rating her, i The Times med artiklen France fights throwaway culture with repair labels her og i de franske medier: France confronts "planned obsolescene" with the repairability ring her.

I denne nyhed kan du læse mere om en række øvrige cirkulære tiltage, som den franske regering har vedtaget.

Du kan læse Parlamentets pressemeddelelse ”EU consumers should enjoy a “right to repair” and enhanced product safety” her.

Læs mere i vidensbanken

Elektronikskrot/WEEE
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.