Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Frankrig vedtager ambitiøs lov om CØ

03. februar 2020
Frankrig vedtager ambitiøs lov om CØ
Frankrig har nu vedtaget en omfattende lov, der skal være med til at booste affaldsforebyggelsen og fremme den cirkulære økonomi.

Som det tidligere er blevet nævnt i DAKOFAs nyhedsbrev, har man i Frankrig arbejdet på en lov, der dels skal forebygge affaldsgenerering og dels, mere bredt, skal fremme den cirkulære økonomi.

Den nye lov, der nu er endeligt vedtaget, tager ifølge en pressemeddelelse udgangspunkt i et ønske om en gennemgribende omstilling af den herskende produktions- og forbrugsmodel og er udarbejdet med udgangspunkt i fire hovedtemaer:

- At øge informationsniveauet for forbrugere
- At øge affaldsforebyggelse med henblik på at bevare naturens ressourcer
- At mobilisere industrien i forhold til bedre design og produktion
- At forbedre affaldsindsamlingen samt forebygge mængden af henkastet affald


Bedre information for forbrugerne og mere ansvar til producenterne
For at øge informationsniveauet for borgerne skal alle producenter fra og med 1. januar 2021 forsyne visse elektriske og elektroniske produkter (som eksempelvis vaskemaskiner, støvsugere og græsslåmaskiner) med information om graden af reparérbarhed. Mere specifikt indbefatter dette en vurdering af det enkelte produkt i forhold til et reparérbarhedsindeks, som den franske miljøstyrelse har udviklet i samarbejde med producenterne. I tillæg skal produkterne forsynes med information om tilgængelighed (eller manglen på samme) af reservedele, hvilket dog ikke blot gælder for alle elektriske og elektroniske produkter, men også for møbler.


I tillæg til benchmarkingen og reservedelsoplysningerne bliver det også, mere generelt, obligatorisk at informere forbrugerne om udvalgte miljøaspekter i en bred vifte af affaldsgenererende produkter. Med henblik på at imødegå ”greenwashing” vil en metode hertil blive udarbejdet og defineret senest 1. januar 2021 og skal bl.a. indbefatte en harmonisering af miljørelaterede begreber.

Slut med afbrænding af usolgte varer
En anden central del af lovgivningen er, at alle producenter, importører og distributører (inklusive on-line forhandlere) af tøj, kosmetik, elektriske og elektroniske apparater samt hygiejneprodukter skal sikre, at alle usolgte produkter, som er egnet til det, enten skal genbruges, redistribueres eller genanvendes og dermed ikke længere må forbrændes. Franskmændene har siden 2016 haft en lov, der forebygger madspild fra supermarkeder, idet alle usolgte fødevarer skal redistribueres til organisationer, der sikrer, at varerne får gavn andetsteds. Men nu er turen altså også kommet til en lang række øvrige produktgrupper.

Udvidet producentansvar på adskillige produkter
Franskmændene har længe været kendt for deres omfattende brug af producentansvarsordninger, og med den nye lov kommer kravet til endnu flere varegrupper, herunder bl.a. legetøj, sports- og fritidsudstyr samt haveudstyr. I tillæg skal de øvrige producentansvarsordninger udvides således, at også designfasen tages med i betragtning. Mere specifikt betyder det, at producenter, der designer deres produkter på en miljøvenlig måde, vil modtage en bonus, mens de, der ikke integrerer eco-design, vil blive pålagt yderligere omkostninger i forbindelse med deres betaling til producentansvarsordningen.

Særligt fokus på plast
I loven er der også et særligt fokus på plast, hvilket bl.a. betyder, at al plast på markedet skal være genanvendeligt fra og med 2025 samt, at brugen af engangsdrikkevareemballager skal reduceres med 50% inden for det kommende årti. Det påtænkes også, om der skal indføres minimumskrav til andelen af indhold af genanvendte materialer. Endelig skal fast-food restauranter og take-away steder senest i 2023 undgå alle former for plastemballager.

Øvrige interessante tiltag
I forhold til bygge- og anlægssektoren påtænker den franske regering at indføre en gratis returordning for visse udsorterede byggeaffaldsmaterialer. Loven indbefatter bl.a., at landets affaldsindsamling skal harmoniseres således, at farvekoder for visse fraktioner ensartes. Endelig bliver det et lovkrav, at kvitteringer ikke længere må printes automatisk, at alle reklameartikler skal printes på genanvendt papir eller på papir fra skove, der drives bæredygtigt, og at visse medicinalprodukter skal sælges i mindre doser, da der er erfaring med, at store mængder medicin aldrig anvendes.


Læs mere
Du kan læse mere om den nye lov (på fransk) via dette link og på engelsk fra The Guardian via dette link. Du kan også se mere i den franske køreplan for cirkulær økonomi, som blev publiceret sidste sommer.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.