Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Elektronik i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan

18. marts 2020
Elektronik i EU-Kommissionens nye CØ-handlingsplan
Områderne elektronik, informations- og kommunikationsudstyr samt batterier har stor vægt i EU-Kommissionens nye handlingsplan for cirkulær økonomi. Kommissionen vil bl.a. arbejde for en ny "ret til reparation" og overveje nye forbrugerrettigheder for adgang til reparation og til software-opgraderinger.

Kommissionen fremlagde den 11. marts "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa". Handlingsplanen indeholder tiltag, der har til formål at gøre bæredygtige produkter til normen i EU. Der er beskrevet tiltag til at styrke forbrugernes stilling, så de kan træffe mere informerede valg og i langt højere grad har ret til reparation mv. af de anskaffede produkter.

Styrke forbrugere på elektronik-området

Det er en væsentlig byggesten i den politiske ramme for bæredygtige produkter at styrke forbrugerne og give dem adgang til omkostningsbesparelser. Med henblik på at øge forbrugernes deltagelse i den cirkulære økonomi vil kommissionen bl.a.:

 • foreslå at gennemføre en revision af EU's forbrugerregler for at sikre, at forbrugerne modtager troværdige og relevante oplysninger om produkter på salgsstedet, herunder om produkternes levetid og om muligheden for at få foretaget reparationer, få reservedele og reparationsmanualer.
 • overveje yderligere at styrke beskyttelsen af forbrugerne mod grønvaskning og for tidlig forældelse, fastsætte minimumskrav for bæredygtighedsmærker/-logoer og for informationsværktøjer.
 • arbejde for at etablere en ny "ret til reparation" og overveje nye horisontale materielle forbrugerrettigheder for så vidt angår adgang til reservedele eller adgang til reparation og — for IKT-udstyr og elektronik — til opgraderinger.
 • undersøge mulige ændringer i forbindelse med revisionen af direktiv 2019/771 om visse aspekter af aftaler om salg af varer (garantiers rolle mht. at sørge for mere cirkulære produkter).

Initiativer vedrørende cirkulært elektronisk udstyr

Kommissionen vil fremlægge et "initiativ vedrørende cirkulært elektronisk udstyr", som skal gøre eksisterende og nye instrumenter klar til at blive anvendt. Dette initiativ vil bl.a. omfatte følgende tiltag:

 • lovgivningsmæssige foranstaltninger for elektronik og IKT-udstyr, herunder mobiltelefoner, tablets og bærbare computere (under direktivet om miljøvenligt design), så udstyr designes med henblik på energieffektivitet og holdbarhed samt til at kunne blive repareret, opgraderet, vedligeholdt, genbrugt og genanvendt. Printere og forbrugsartikler som f.eks. printerpatroner vil også være omfattet, medmindre sektoren når frem til en ambitiøs frivillig aftale inden for de næste seks måneder.
 • fokusere på elektronik og IKT-udstyr som en prioriteret sektor for indførelse af "retten til reparation", herunder retten til at få opdateret forældet software
 • lovgivningsmæssige foranstaltninger for opladere til mobiltelefoner og lignende udstyr, herunder om indførelse af en universaloplader, forbedring af opladningskablers holdbarhed og incitamenter til at adskille køb af opladere fra køb af nyt udstyr
 • forbedring af indsamlingen og behandlingen af affald bestående af elektrisk og elektronisk udstyr, bl.a. ved at undersøge mulighederne for en tilbagetagelsesordning for hele EU
 • revision af EU's regler om begrænsning af anvendelsen af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og vejledning i forbedret overholdelse af relevante regler.

Nye regler for batterier

Bæredygtige batterier og køretøjer danner grundlaget for fremtidens mobilitet, og kommissionen vil i år fremsætte forslag til nye regler for batterier. Forslaget vil bygge på en evaluering af batteridirektivet og arbejdet i batterialliancen under hensyntagen til følgende elementer:

 • regler om genanvendt indhold og foranstaltninger til at forbedre indsamlings- og genanvendelsesprocenterne for alle batterier, sikre genvinding af værdifulde materialer og sørge for vejledning til forbrugerne
 • nedbringe anvendelsen af ikkegenopladelige batterier med henblik på gradvist at udfase brugen af dem, hvor der findes alternativer
 • bæredygtigheds- og gennemsigtighedskrav til batterier under hensyntagen til eksempelvis batteriproduktionens CO2-aftryk, etisk fremskaffelse af råmaterialer og forsyningssikkerhed samt fremme af genbrug, nye anvendelsesmuligheder og genanvendelse. 

 

Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa", COM(2020) 98 final, fra 11. marts 2020 kan hentes her  (der er to filer - et hoveddokument og et bilag med tidspunkter for de beskrevne tiltag).

Kommissionens Q&A "Spørgsmål og svar": En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi — For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa" fra 11. marts 2020 kan hentes her 

Kommissionens pressemeddelelse "Ændrede produktionsmåder og forbrugsmønstre: Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi viser vejen mod en klimaneutral, konkurrencedygtig økonomi, hvor forbrugerne står stærkere" fra 11. marts 2020 kan hentes her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.