Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Hvordan får vi mere bæredygtige produkter i EU?

02. oktober 2020
Hvordan får vi mere bæredygtige produkter i EU?
Europa-Kommissionen inviterer alle relevante aktører til at komme med input.

Kommissionen har igangsat en høring omkring deres initiativ vedrørende bæredygtige produkter. Initiativet skal bl.a. sikre en revision af Direktivet om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (det såkaldte eco-design direktiv) samt, hvor det er relevant, foreslå lovgivningsmæssige foranstaltninger, der har til formål at gøre produkter, der markedsføres i EU, mere bæredygtige.

Baggrunden for arbejdet er et mål om at skabe et EU-marked for produkter, der er mere holdbare, genbrugsegnede, reparérbare, genanvendelige og energieffektive, hvilket vil gavne både forbrugere, miljø og klima.

I 2050 forventes den globale befolkning at forbruge ressourcer i en grad, som er tre gange højere end kloden kan genskabe. Samtidig kan 40% af de globale drivhusgasemissioner henføres til produktion, forbrug og affaldsbehandling af produkter. Med udgangspunkt i den Europæiske Green Deal såvel som den nye europæiske handlingsplan for cirkulær økonomi, skal Europa-Kommissionen nu ændre på disse dystre udmeldinger, hvorfor den nu inviterer alle relevante aktører til at komme med input til det kommende arbejde inden for bæredygtige produkter. I tillæg vil initiativet også behandle tilstedeværelsen af skadelige kemikalier i produkter som:

 • elektronik
 • tekstiler
 • møbler
 • stål, cement og kemikalier.

Som oplæg til den offentlige høring, har kommissionen præsenteret en såkaldt Inception Impact Assessment, der skal præsentere borgere og aktører for Kommissionens udkast til en køreplan for arbejdet. I dette dokument påpeges det først og fremmest, at Kommissionen ønsker at udvide omfanget af direktivet således, at det rækker bredere end energi-relaterede produkter samt, at det finder anvendelse på så bred en vifte af produktgrupper som muligt. Det kommende initiativ skal ydermere fjerne en række markedsfejl, herunder manglende internalisering af produkt-relaterede eksternaliteter; for høj grad af valgfrihed i forhold til at introducere bæredygtige produkter på det europæiske marked samt; manglende information om bæredygtighed på tværs af værdikæden. 

På nuværende tidspunkt ligger der et forslag om, at Kommissionens værktøjskasse skal indeholde:

 • etablering af overordnede bæredygtighedsprincipper for produkter
 • etablering af EU-regler, der skal gøre producenter ansvarlige for at levere mere cirkulære produkter samt at gribe ind inden produkter bliver affald (som for eksempel at levere produkter som en service, tilbyde reparationsservice eller sikre tilgængelighed af reservedele);
 • etablering af EU-regler for fastsættelse af krav til obligatorisk bæredygtighedsmærkning og/eller offentliggørelse af information til aktører langs værdikæden i form af et digitalt produktpas
 • fastlæggelse af EU-regler for obligatoriske mindstekrav til bæredygtighed ved offentlige indkøb af produkter;
 • Hvor det er passende og muligt, at imødekommelse af sociale aspekter i produktets livscyklus, som en del af bæredygtighedsprincipper og -krav
 • Introduktion af foranstaltninger til produktionsprocesser, herunder eksempelvis facilitering af indhold af genanvendt materiale eller genfremstilling samt sporing af brugen af ​​farlige stoffer i sådanne processer
 • Foranstaltninger der kan forbyde destruktion af usolgte varer

I dokumentet kan man også finde links til en række baggrundmaterialer, som arbejdet skal bygge på.

Køreplan er nu åben for feedback indtil 2. november 2020, hvorefter initiativet vil blive videreudviklet og finjusteret. Det forventes, at det endelige initiativ vil blive vedtaget i slutningen af 2021. 

Du kan komme med feed-back ved at klikke på linket her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.