Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: IE-direktivet skal evalueres

08. november 2018
IE-direktivet skal evalueres

Europa-Kommissionen evaluerer nu Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om industrielle emissioner (IED).

Direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet), er udarbejdet for at kontrollere miljøpåvirkningerne fra de omkring 50.000 største industrielle anlæg i EU, herunder bl.a. affaldsbehandlingsanlæg og forbrændingsanlæg. Målet er at forebygge, reducere og så vidt muligt eliminere forurening fra anlæggene og de skal derfor nu miljøgodkendes med udgangspunkt i de bedste tilgængelige teknikker (BAT). For at sikre en ensartet tilgang på tværs af Unionen, har man i tillæg til BAT-dokumenterne udviklet de såkaldte BREF-dokumenter, som er sektor-specifikke referencedokumenter. I august 2018 blev BAT-konklusionerne for affaldsbehandlingsanlæg vedtaget i en komotologi-procedure, mens Kommissionen i 2017 præsenterede et første udkast for BAT-konklusionerne for forbrændingsanlæg. De endelige konklusioner herfor forventes i løbet af 2019.

I takt med, at både BREF-dokumenter og BAT-konklusioner bliver vedtaget for de forskellige sektorer, bliver det nærliggende at give IED-direktivet et gennemsyn. Kommissionen ønsker derfor at høre alle relevante aktører med henblik på, hvordan direktivet fungerer i praksis samt, i hvilken grad det har udløst de ønskede effekter. Mere specifikt ønsker Kommissionen at undersøge (på engelsk):

Effectiveness: 

 • The extent to which the IED objectives have been achieved; 
 • The process of elaborating BREFs and BAT Conclusions; 
 • The emissions monitoring and reporting process. 

Efficiency: 

 • The extent to which the costs are justified, given the impact of the IED and the benefits it has delivered; 
 • Whether there are significant differences between Member States in implementation; 
 • Whether efficiency could have been improved; 
 • The extent to which administrative burden has been reduced with respect to initial expectations. 

 Relevance: 

 • The extent to which the IED objectives still correspond to the needs of the EU; 
 • Whether the IED is able to respond to new or emerging environmental issues. 

 Coherence: 

 • The extent to which the IED is internally consistent and coherent; 
 • The extent to which the IED is coherent with other EU environmental and wider EU policies, and with market based instruments. 

 EU added value: 

 • What the added-value from the IED is, compared to what is likely to have been achieved by Member States in its absence. 

 
Hvis det er nødvendigt, vil denne evaluering kunne danne grundlag for en fremtidig Impact Assessment samt herefter et muligt forslag til en revision af direktivet.


Du kan deltage i evalueringen her, som er åben til og med den 4. december. 

Du kan også læse mere om BAT og BREF her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse mere om BAT-konklusionerne for affaldsbehandling her samt om udkastet til BAT-konklusionerne for forbrændingsanlæg her.

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.