Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Første udkast til BREF og BAT for affaldsforbrænding er offentliggjort

29. maj 2017
Første udkast til BREF og BAT for affaldsforbrænding er offentliggjort

JRC har nu udsendt det første udkast til Best Available Techniques (BAT) Reference document on Waste Incineration. Det tilknyttede partnerskab under Miljøstyrelsen gennemgår udkast til BAT konklusionerne på møde den 15. juni. Partnerskabet er åbent for alle, men der kræves tilmelding inden.

Dette First Draft 2017 har taget udgangspunkt i WI BREF fra 2006. Ændringer ses som udstregninger og tilføjelser ses som grøn tekst. Hele BREF dokumentet draft 1 (i alt 995 sider) kan findes på EIPPCBs hjemmeside via dette link:  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ (scroll ned til Waste Incineration, WI og tryk på D1 i skemaet). Dokumentet kan virke en smule uoverskueligt, da ny forslag til tekst kan gemme sig i ind imellem anden tekst, som er streget ud. 

Udkast til Kapitel 5 med BAT konklusionerne samt Indholdsfortegnelsen til hele BREF dokumentet kan hentes her (opdelt i to pdf dokumenter) for pdf_1 og her for pdf_2  

Miljøstyrelsens nedsatte for tre år siden et BREF partnerskab for affaldsforbrænding, som har til formål at sikre en platform for dels rådgivning og dels koordinering af bidrag til revisionen af Waste Incineration BREF (WI BREF). Deltagere er typisk fra virksomheder, konsulenter, interesseorganisationer og repræsentanter fra myndighederne. Partnerskabet er fortsat åbent for nye deltagere.

Det næste møde i partnerskabet finder sted den 15. juni 2017 kl 10.00 – 14.30 hos Miljøstyrelsens afdeling i Slagelse. Der kræves tilmelding til mødet senest den 9. juni kl. 12 (tilmelding skal ske til Rambøll ved Bettina Kamuk BKC @ ramboll.com)

Formålet med mødet den 15. juni er at diskutere BAT-konklusionerne for at komme frem til en fælles forståelse for indholdet og konsekvenser for anlæggenes drift og myndighedernes regulering. Det skal også drøftes, hvad BAT-konklusionerne kan betyde for danske leverandører af teknisk udstyr, og hvad de kan betyde for slaggesorteringsanlæggene. Der skal ikke tages beslutninger eller nødvendigvis formidles endegyldige holdninger på dette partnerskabsmøde. Alle Miljøstyrelsens sagsbehandlere for affaldsforbrændingsanlæg er også inviteret til mødet.

Slut august - start september 2017 afholdes næste partnerskabsmøde, hvor der skal drøftes holdninger og synspunkter på konklusionerne, da EIPPCB skal have DKs kommentarer til First Draft senest udgangen af september. 

Yderligere oplysninger og ønske om deltagelse i partnerskabet kan ske ved henvendelse til Miljøstyrelsens sekretariat for WI BREF (kontakt Bettina Kamuk, bkc @ ramboll.com ) eller til Miljøstyrelsens deltagere i den tekniske arbejdsgruppe (Annemarie Brix, anbri @ mst.dk, tlf. 7254 4288 eller Morten Lützhøft-Madsen, molut @ mst.dk, tlf. 7254 4363).