Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Høring: Et år ekstra med op til 12 % energiafgrøder som input til biogasanlæg. Frist 22. april.

08. april 2022
Høring: Et år ekstra med op til 12 % energiafgrøder som input til biogasanlæg. Frist 22. april.
Energistyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse i høring, som foreslår at udsætte indfasning af de nye energiafgrøderegler med et år mhp. at sikre en øget produktion af biogas. Det betyder, at der uændret vil være en generel grænse for brug af energiafgrøder på 12 % gældende for den førstkommende indberetningsperiode (2022-2023).

I Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik af 6. marts 2022 indgår øget anvendelse af biogas som én af vejene til at opnå uafhængighed af russisk gas. Det er muligt at øge produktionen i 2022-2023 ved at tillade en midlertidig fastholdelse af grænsen for anvendelse af energiafgrøder i biogasproduktionen.

På den baggrund foreslås det, at der uændret vil gælde en generel grænse for anvendelse af energiafgrøder på 12 pct. gældende for den førstkommende indberetningsperiode (2022-2023). Dette fremgår af vedlagte udkast til ny bekendtgørelse, hvoraf tillige fremgår den tidligere varslede og nu tillempede lavere grænse for brug af energiafgrøder, der herefter først vil gælde for indberetningsperioden 2023-2024.

Energiafgrødegrænsen sænkes herefter til 6 pct. fra 1. august 2023 og nedtrappes yderligere som aftalt i juni 2021. Ændringen forventes skrevet sammen med gældende regler, og udstedt som en ny samlet bæredygtighedsbekendtgørelse.

Bekendtgørelsen vil ændre den brede politiske aftale fra juni 2021 om en gradvis indfasning af en lavere energiafgrødegrænse. Det var hensigten, at de nye regler skulle træde i kraft 1. juli 2022 med virkning første gang for den indberetningsperiode, der løber fra 1. august 2022 – 31. juli 2023.

Find Energistyrelsens høringsbrev fra 8. april 2022 og "Udkast til bekendtgørelse om udsættelse af indfasning af en lavere grænse for brug af energiafgrøder til biogas (ændring af bæredygtighedsbekendtgørelsen)" på høringsportalen her. Høringsfrist 22. april 2022.

Læs evt. DAKOFAs nyhed "Færre energiafgrøder i danske biogasanlæg fremover - og ingen majs fra 2025" fra den 9. august 2021 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.