Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Færre energiafgrøder i danske biogasanlæg fremover - og ingen majs fra 2025

09. august 2021
Færre energiafgrøder i danske biogasanlæg fremover - og ingen majs fra 2025
En ny bred aftale i Folketinget skal sikre, at den tilladte andel af energiafgrøder i biogasanlæg sænkes gradvist fra 2022 frem til en grænse på 4 % i 2025. Majs som energiafgrøde vil samtidig blive forbudt. Det kan give større efterspørgsel efter fx madaffald som input-materiale.

Produktionen af grøn biogas i Danmark stiger, og det forventes at produktionen vil vokse til omkring 50 PJ frem mod 2030. Dermed vil ca. 70 pct. af gasforbruget i Danmark stamme fra biogas. Slangen i biogas-anlægget er dog en stigende anvendelse af energiafgrøder som majs, roer og korn til biogasproduktion, og det har negativ betydning for biogasproduktionens miljø- og klimaaftryk. Fra 2019 til 2020 udgjorde majs ca. 80 pct. af de anvendte energiafgrøder i forbindelse med biogasproduktionen.

Et bredt flertal i Folketinget indgik den 30. juni en aftale om en mere vidtgående begrænsning af energiafgrøder til biogasproduktion. Allerede i 2022 år strammes den maksimale andel af energiafgrøder i et biogasanlæg fra 12 % til 8 %. I 2023 reduceres energiafgrødegrænsen til 6 % og ender foreløbig på 4 % i 2024. Majs er den mest belastende energiafgrøde for miljø og klima og kan være på niveau med fossil naturgas. Majs skal udfases helt som energiafgrøde senest i 2025.

Aftaleparterne vil også indføre et bundfradrag for at hjælpe især de mindre biogasanlæg. Det betyder konkret, at alle biogasanlæg i 2022 fortsat må anvende 12 pct. energiafgrøder af de første 65.000 tons biomasse. Producerer anlægget mere, træder den nye energiafgrødegrænse i kraft. Bundfradraget sænkes gradvist frem mod 2025.

Anlæggene har fortsat muligheder for at erstatte energiafgrøder med anden biomasse som fx gylle, halm, organisk affald eller madaffald.

Find Folketingspartiernes ”Aftale om nye krav for anvendelsen af energiafgrøder til produktion af biogas” af 30. juni 2021 her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.