Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU skal anvende 10 millioner ton genanvendt plast i 2025

01. oktober 2019
EU skal anvende 10 millioner ton genanvendt plast i 2025

Nu har mere end 100 europæiske aktører fra hele værdikæden forpligtet sig til at nå målet.

Som man tidligere har kunnet læse i denne nyhed, lancerede Europa-Kommissionen i december 2018 European Circular Plastic Alliance, som skulle samle og facilitere samarbejde mellem de vigtigste aktører inden for hele den europæiske plastværdikæde. Målet med alliancen er at fremme og koordinere frivillige tiltag for et velfungerende marked for genanvendt plast i EU, bl.a. ved at reducere mængderne af henkastet plastaffald, at øge andelen af genanvendt plast samt at stimulere markedsinnovation inden for området.

Frivillige tiltag skal bane vejen
Nu har Kommissionen annonceret, at de første 100 aktører har sluttet sig til alliancen og at alliancens parter med deres underskrifter og frivillige tilsagn tilsammen har forpligtet sig til at anvende 10 millioner ton genanvendt plast i nye produkter inden 2025. Dette bemærkelsesværdige mål skal nås gennem en række konkrete tiltag herunder bl.a. ved:

  • at forbedre plastprodukters design, så de bliver mere genanvendelige og får et højere indhold af genanvendt plast
  • at fastslå uudnyttet potentiale for indsamling, sortering og genanvendelse af plastaffald i hele EU samt investeringsmangler
  • at opstille en dagsorden for forskning og udvikling inden for cirkulær plast
  • at oprette et gennemsigtigt og pålideligt overvågningssystem til sporing af alle strømme af plastaffald i EU

Plastalliancen er en vigtig brik i det puslespil, der tilsammen skal sikre, at EU lever op til målene i den europæiske plaststrategi og det såkaldte engangsplastdirektiv.

Miljø og økonomi går hånd-i-hånd
I forbindelse med offentliggørelsen af det vigtige delmål understregede første-næstformand for EU-kommissionen og ansvarlig for bæredygtig udvikling, Frans Timmermanns, at gevinsterne for miljøet forventes at blive mærkbare:

I welcome the industry's commitments to rethink the way we produce and use plastics. By efficiently recycling plastics, we will clean up the planet and fight climate change, by substituting fossil fuels with plastic waste in the production cycle”.

Timmermanns blev suppleret af kommissær for indre marked, industri, iværksætteri samt små- og mellemstore virksomheder Elżbieta Bieńkowska, der tilføjede, at alliancens arbejde samtidig skal være med til at skabe en europæisk førerposition inden for området:

We have the opportunity to make our industry a world leader in recycled plastics. We should fully seize it to protect the environment, to create new jobs in this sector and remain competitive.”

Læs mere og vær med
Det vil fortsat være muligt for aktører fra hele værdikæden at tilslutte sig alliancen, herunder særligt offentlige aktører. Læs mere om plastalliancen her: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_da, hvor du både kan tilslutte dig alliancen, såvel som indsende frivillige mål for anvendelse eller produktion af genanvendt plast.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.