Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: EU - Cirkulær Økonomi pakke II

12. juli 2022
EU - Cirkulær Økonomi pakke II

Europa-Kommissionen forventes at lancere en række initiativer den 30. november 2022.

Seneste nyt er, at Europa-Kommissionen planlægger at præsentere en ny cirkulær økonomi pakke i slutningen af november. 

Pakken vil bl.a. indeholde:

  • et forslag til revision of af direktivet om om emballage og emballageaffald
  • en meddelelse om en politikramme for biobaseret, bionedbrydelig og komposterbar plast 
  • et forslag til at reducere udledning af mikroplast til miljøet
  • et forslag om retten til reparation, og
  • et forslag om forordning om produkters og virksomheders miljøpræstationer  

Forslaget til revision af emballagedirektivet var forventet i slutningen af juli. Revisionen forventes at omfatte initiativer til at reducere overemballering og emballageaffald, at fremme design for genbrug og genanvendelighed af emballage samt at reducere kompleksiteten af emballagematerialer.

I forslaget om Retten til reparation overvejer Kommissionen bl.a. at udvide den 2-årige produktgaranti både med hensyn til omfang og varighed, at forpligte producenter eller sælgere til at reparere varer ud over den lovlige garantiperiode; at gøre reparation det foretrukne middel eller evt. begrænse forbrugernes valg om at få et defekt produkt udskiftet, samt at gøre det muligt for sælgeren at erstatte defekte produkter med renoverede varer og ikke nye.

Med forslaget om Produkters og virksomheders miljøpræstationer vil der blive indføret et krav om, at virksomhederne skal dokumentere deres påstande om deres produkters/tjenesters miljøaftryk ved hjælp af standardmetoder til kvantificering heraf. Formålet er at gøre påstandene pålidelige, sammenlignelige og kontrollerbare i hele EU og dermed at undgå "grønvask".

Læs mere
DAKOFA - Europa-Parlamentet arbejder for retten til reparation
DAKOFA - Status for EUs cirkulære tiltag i 2022
Direktiv om om emballage og emballageaffald
Biobaseret, bionedbrydelig og komposterbar plast
Reducere udledning af mikroplast til miljøet
Retten til reparation
Forordning om Produkters og virksomheders miljøpræstationer

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.