Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Bioaffald - hvad sagde årskonferencens workshop og inspirationsoplæg

27. september 2019
Bioaffald - hvad sagde årskonferencens workshop og inspirationsoplæg
Kilde: Peter Westermann
Stil mindstekrav til kommunernes indsamling og genanvendelse af bioaffald. Madaffald og have-parkaffald kan blive til højværdiprodukter.

Bioaffald, som består af madaffald og haveparkaffald, kan blive til mere værdifulde produkter end biogas,  brændsel, digestat og kompost. Det var tydeligt i formiddagens inspirationsoplæg ’Bioaffald i en cirkulær økonomi’, som blev holdt af Lene Lange, tidligere forskningsleder på Novozymes og professor.

Hun nævnte, at methan fra biogas kan omdannes til proteinrigt foder, og at det allerede finder sted i fuldskala på basis af naturgas. Biogassens indhold af CO2 kan omdannes til kemikalier eller drivmidler til transportsektoren sammen med CO2 fra andre kilder. Der kan udvindes organisk syrer og fedtstoffer fra madaffaldet inden madaffaldet anvendes til biogas.  Organiske syrer og fedtstoffer er højværdiprodukter med flere forædlingsmuligheder. Digestat og kompost fra biogasanlæg kan forædles til specifikke, dosérbare NPK-organiske gødninger. 

Have-parkaffaldets hårde dele, det vedagtige materiale, kan anvendes til mere end brændsel eller kompost. Det kan blandes med kvælstofrig, ren biomasse, fx tang, og bruges som substrat for dyrkning af gær. Det kan blive til gærfløde, der allerede i dag er godkendt som proteinrigt foder til svineproduktion.

Lene Langes inspirationsoplæg ’Bioaffald i en Cirkulær Bioøkonomi kan ses her

Sikre alle kommuner når minimumsmål og tænk højværdiprodukter

Der deltog ca. 50 personer i eftermiddagens workshop om bioaffald, som skulle ende med at videregive 6 forslag til Miljøministeren, tre ambitiøse og tre minimumsinitiativer.

Et af minimumsinitiativerne var, at der bør blive fastsat minimumskrav til de enkelte kommuner om andelen af madaffaldspotentialet i kommunen, som skal indsamles og afsættes til endelig genanvendelse.

Et af de ambitiøse initiativer tog det dette krav videre og fokuserede på at komme i gang med at udnytte madaffaldet til mere højværdiprodukter. 

De seks bioaffalds-initiativer, som blev videregivet til ministeren, og de øvrige otte initiativer, som også nåede frem til den fælles afstemning under workshoppen, kan alle læses her.

 

(PS. Tur B Bioaffald - slides fra Aalborg Universitets præsentation af HTL-technologien kan ses her)

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.