Strategier og planer

Her kan du finde mere information om de nationale strategier og planer mv. der findes på affaldsområdet. Der er links direkte til den nationale affaldsstrategi, ressourceplanen, diverse faktaark osv.

Strategier & Planer

Strategier og planer
Den nationale affaldsstrategi: Danmark uden affald

Den nationale strategi ”Danmark uden Affald” er udmøntet i ressourceplanen for affaldshåndtering 2013-2018 –affald:


Fakta-ark
Som baggrundsmateriale til strategien ”Danmark uden affald” er der udarbejdet en række fakta-ark, som kan ses her

Baggrundsrapporter
På dette link finder du en række rapporter om genanvendelse, ressourcer og affaldshåndtering

Pulje til implementeringen af strategien 
Via dette link kan man se en liste over alle de projekter som har fået støtte i 2014 (32 projekter)

På følgende link kan det ses hvem der fik støtte i maj-runden i 2015 (16 projekter)

Kommende evaluering i 2016
Der er lagt op til en evaluering af strategien i 2016, særligt hvad angår genanvendelsen af husholdningsaffaldet. Denne evaluering skal vurdere, om der er behov for yderligere indsats. Danmark uden affald har som mål, at sætte skub i en bevægelse fra forbrænding til genanvendelse. Den handler om at se affaldet som ressourcer og sørge for, og sikre at værdifulde materialer ikke går tabt.

De gældende kommunale affaldsplaner
Miljøstyrelsen har lavet en screening 75 affaldsplaner for opsatte mål, screening kan ses her i notatet fra februar 2015

Neden for findes direkte links til udvalgte kommunale planer (er under opbygning):


Fredericia Kommune 2013-18: http://www.fredericia.dk/PolitikOgDemokrati/Documents/Planer/Affalds-%20og%20ressourceplan%202014-2024.pdf

Københavns Kommune: http://www.kk.dk/da/om-kommunen/indsatsomraader-og-politikker/natur-miljoe-og-affald/ressource-og-affaldsplan

Køge Kommune (Vedtaget dec 2013) : http://www.koege.dk/borger/Affald-og-genbrug/Ny-affaldsplan-godkendt.aspx

Lyngby Tårbæk Kommune: http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Virksomhed_og_affald/affaldsplan_2013-2024.pdf

Greve kommune: http://gsforsyning.dk/sites/default/files/affaldsplan_2014-24_-_vedtaget.pdf

Haderslev Kommunes affaldsplan 2013-18: http://www.haderslev.dk/om-kommunen/nyheder/affaldsplan-2013---2018-vedtaget

Helsingør Kommune (vedtaget dec. 2014): http://viewer.zmags.com/publication/24b33926#/24b33926/12

Middelfart Kommune: http://renovation.middelfart.dk/~/media/Subsites/Renovation/Files/Ressourceplan%202018%20-%20Middelfart%20Kommune%20endelig.ashx

Næstved Kommune: http://affaldsportal.dk/naestved/Menu.aspx

Odder kommune (Vedtaget dec. 2014): http://www.oddernettet.dk/site.aspx?RoomId=&NewsId=13863&MenuId=&langref=75&SplashId=

Ringsted Kommune: http://affaldsportal.dk/ringsted/Menu.aspx

Slagelse Kommune: http://affaldsportal.dk/slagelse/Menu.aspx

Sorø Kommune: http://affaldsportal.dk/soroe/Menu.aspx

Vordingborg Kommune:

Den nationale forebyggelsesstrategi
Danmark uden affald II - en affaldsforebyggelsesstrategi

Baggrundsrapporterne bag affaldsforebyggelsesstrategien

Via dette link findes der også øvrige udgivelser i forbindelse med aktiviteter afholdt om op til udgivelsen af affaldsforebyggelsesstrategien

DAKOFA og miljøstyrelsen afholdte ligeledes en Camp op til udgivelsen, og resultatet af denne CAMP "Undgå affald 2014" kan ses her

Visning
loading
Flere
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.