Du skal være logget ind som bruger med medlemsrettigheder for at kunne læse denne nyhed.

Log ind

Nyhed: Bæredygtigt byggeri i EU-Kommissionens CØ-handlingsplan

17. marts 2020
Bæredygtigt byggeri i EU-Kommissionens CØ-handlingsplan
Byggesektoren, med sit store ressourceforbrug og klimaaftryk, har samtidig en afgørende betydning for økonomien, arbejdspladser og borgernes livskvalitet.

EU's handlingsplan tager udgangspunkt i den forudsætning, at byggesektoren bruger 50% af alle jomfruelige materialer, genererer 35% af EU's affald og står for 5-12% af den totale udledning af klimagasser. Det vurderes, at øget materialegenanvendelse kan spare 80% af disse udledninger.

EU-kommissionen vil derfor lancere en omfattende strategi for bæredygtigt byggeri.

Strategien skal sikre sammenhæng mellem andre indsatsområder som klima, energi og ressourcebesparelser, håndtering af bygge- og nedrivningsaffald og sammenhæng med udviklingen af digitalisering og uddannelse, med henblik på at kunne udnytte det store potentiale for øget genanvendelse og nedsat klimaeffekt, der er i byggesektoren.

Der introduceres 5 områder, hvor der kan gøres en indsats:

  1. Arbejde mod lovkrav om, at produkter skal indeholde en vis mængde genanvendte materialer, uden at dette går ud over funktionalitet og sikkerhed.
  2. For at fremme holdbarhed og øget tilpasningsevne for bygningsmassen, skal der udvikles målemetoder, som kan støtte udvikling af design af bæredygtigt byggeri. Målemetoderne skal desuden støtte udvikling af digitale logbøger for bæredygtigt byggeri.
  3. Fremme brugen af  EU's værktøj ”Bæredygtigt byggeri Level(s)” (link til hjemmesiden her) for at integrere bæredygtighed i offentlige indkøb og i EU-finansielle rammer. Det skal undersøges, om det er hensigtsmæssigt at sætte faste mål for CO2 reduktion og CO2 lagring.
  4. Det skal overvejes, om målene i EU-lovgivningen for genanvendelse af bygge- og anlægsaffald og genanvendelsesmålene for specifikke affaldsfraktioner, skal revideres.
  5. Muligheder for at anvende forurenede grunde og øge en bæredygtig og sikker anvendelse af opgravet jord skal undersøges.

Læs mere

Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi - For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa", COM(2020) 98 final, fra 11. marts 2020 kan hentes her  (der er to filer -et hoveddokument og et bilag med tidpunkter for de beskrevne tiltag).

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.